enova365 Handel is currently not available.
Overview System Requirements Related

Description

enova365 Handel zapewnia obsługę firmy o różnych profilach w zakresie wystawiania dokumentów sprzedaży, zakupu, ofertowania, ewidencji zamówień i obsługi magazynu. Aplikacja jest elementem kompleksowego systemu ERP enova365 i może być używana w modelu usługowym (Software as a Service) w chmurze Windows Azure lub jako narzędzie instalowane w chmurze prywatnej (jest to forma zakupu licencji). To w 100% polski produkt, bazujący na kilkunastoletnim doświadczeniu w zakresie wspierania procesów w firmie. Sprzedaż Program służy do wystawiania m.in.: faktur VAT (netto albo brutto), paragonów, faktur korygujących (ilościowo-wartościowych), faktur proforma oraz zaliczkowych. Dokumenty mogą być rejestrowane w dowolnych walutach. Transakcje WDT wspiera elektroniczna obsługa deklaracji Intrastat. System zapewnia kontrolę limitu kredytowego kontrahenta i umożliwia blokowanie sprzedaży w przypadku jego przekroczenia. Liczba kas i rachunków jest nieograniczona. System pozwala na rozszerzenie zakresu przechowywanych informacji o towarach, kontrahentach, dokumentach itp. poprzez rozbudowany mechanizm definiowania cech. Cechy służą również do grupowania towarów i kontrahentów, umożliwiając wielopoziomowe, niezależne od siebie podziały. Mechanizm pozwala na dostosowanie systemu do potrzeb branżowych. Zakup Standardowo moduł pozwala wystawiać: faktury zakupu, faktury korygujące (ilościowo-wartościowe), faktury zaliczkowe, zamówienia, oferty. Transakcje WNT uzupełniają dokumenty wewnętrzne oraz elektroniczne deklaracje Intrastat nabycia. Zamówienia i oferty, zarządzanie dostawami Moduł Handel umożliwia wystawianie zamówień, ofert i zapytań ofertowych. Zamówienia od odbiorców mogą rezerwować towar. Dostępne są funkcje przygotowania zamówień do dostawców na podstawie: stanu towaru, ilości minimalnej, ilości zamówionej, ilość sprzedanej w wybranym okresie itp. Moduł może wspierać zarządzanie łańcuchem dostaw. Odpowiednia konfiguracja pozwala na powiązanie zamówień odbiorców z zamówieniami do dostawców, w taki sposób, by dostarczony o określonych właściwościach towar był przeznaczony dla zamawiającego odbiorcy. Magazyn Program umożliwia wystawianie dokumentów: wydań i przyjęć, przesunięć międzymagazynowych oraz korekt tych dokumentów. Dokumenty wydań i przyjęć można do faktur lub mogą powstawać automatycznie podczas wystawiania dokumentów handlowych. System prowadzi ewidencję ilościowo-wartościową magazynu według wybranej metody rozliczania (domyślnie FIFO, ale możliwe jest też rejestrowanie obrotów np. wg właściwości takiej jak data przydatności). W standardzie obsługiwane są procesy inwentaryzacji i kompletacji (w razie większych potrzeb do dyspozycji jest moduł enova365 Produkcja). System może obsługiwać wiele magazynów. Towary, usługi, produkty, receptury Kartoteki występują w czterech rodzajach: towar (tworzy obroty magazynowe), usługa, produkt (towar uzupełniony składnikami kompletacji) oraz receptura (procedura kompletacji lub dekompletacji). Karta oprócz danych podstawowych (nazwa, kod, jednostka) zawiera również listę kodów kreskowych, jednostek alternatywnych z przelicznikami, zamienników oraz opakowań. Z poziomu karty jest dostęp do pozycji wszystkich dokumentów dotyczących tego towaru, zasobów w rozbiciu na poszczególne partie, listy obrotów z podsumowaniem stanu po operacjach. Kontrahenci, urzędy i banki Karta kontrahenta zawiera: podstawowe dane teleadresowe, warunki handlowe (forma i termin płatności, rabat ogólny, limit kredytowy) oraz szereg innych informacji, w szczególności listę rachunków bankowych oraz osób kontaktowych. Z poziomu karty użytkownik może przeglądać listy dokumentów związanych z kontrahentem, prowadzić rozrachunki, analizować bieżący bilans zobowiązań i należności, określić stosowaną w transakcjach cenę lub cennik indywidualny. Umowy i faktury cykliczne System umożliwia zarejestrowanie umowy na stałą dostawę lub wykonywanie usługi z okresowym fakturowaniem. Na podstawie takiej umowy można wystawiać dokumenty sprzedaży zgodnie z ustalonym harmonogramem. Kaucje Program pozwala na wystawianie dokumentów kaucji (automatycznie lub ręcznie), najczęściej stosowanych do ewidencjonowania obrotu opakowaniami zwrotnymi. Do każdego towaru można przypisać schemat wyliczania liczby opakowań w zależności od ilości towaru. Dokumenty wydania i przyjęcia opakowań rozliczają się automatycznie ilościowo z odpowiednimi dokumentami zwrotu. Ewidencja VAT, Ewidencja Dokumentów, Ewidencja Środków Pieniężnych Wystawiane dokumenty trafiają automatycznie do Rejestru VAT i do Ewidencji Dokumentów, która jest źródłem danych dla księgowości. Moduł Handel uzupełniony jest modułem Ewidencji Środków Pieniężnych. Raporty i wydruki Moduł Handel dostarcza szereg raportów oraz zestawień analitycznych np. sprzedaż wg kontrahentów, sprzedaż wg towarów i usług, rozliczenie dokumentów sprzedaży, dokumenty wg terminów płatności, struktura wiekowa należności. Własne raporty mogą w prosty sposób być dołączone do systemu. Jeśli nie jest to wystarczające, raportowanie można uzupełnić modułem enova365 Analizy Wielowymiarowe. Funkcje aplikacji Podstawowe funkcje umożliwiają tworzenie dokumentów, zarządzanie towarami i cenami, przechowywanie informacji o kontrahentach, bankach i urzędach. Moduł jest zintegrowany z Ewidencją Środków Pieniężnych, uzupełniającą funkcjonalność w zakresie rozliczeń z kontrahentami, a także z Ewidencją Dokumentów i Rejestrem VAT. W standardzie dostępne są też podstawowe raporty. Zaawansowane raportowanie umożliwia moduł enova365 Analizy Wielowymiarowe. Do pobrania wersja demonstracyjna obrazująca wyłącznie dane przykładowe.

Screenshots

Additional information

Published by

Soneta sp. z o.o.

Copyright

Copyright © 2014 Soneta Sp. z o.o.

Developed by

Soneta sp. z o.o.

Approximate size

7.76 MB

Age rating

For ages 12 and up

Category

Business

This app can

Access your Internet connection
Access your Internet connection and act as a server.
Access your home or work networks
Use your pictures library
Use data stored on an external storage device
Microsoft.storeFilter.core.notSupported_8wekyb3d8bbwe

Installation

Get this app while signed in to your Microsoft account and install on up to ten Windows 10 devices.

Language supported

Polski (Polska)
Report this product

Sign in to report this app to Microsoft