enova365 Kadry Płace is currently not available.
Overview System Requirements Related

Description

enova365 Kadry Płace skutecznie wspomaga zarządzanie zasobami w firmach zatrudniających od kilkudziesięciu do kilku tysięcy pracowników. Aplikacja jest elementem kompleksowego systemu ERP enova365 i może być używana w modelu usługowym (Software as a Service) w chmurze Windows Azure lub jako narzędzie instalowane w chmurze prywatnej (jest to forma zakupu licencji). To w 100% polski produkt, bazujący na kilkunastoletnim doświadczeniu w zakresie wspierania procesów w firmie. Jest gotowy do pracy w średnich i dużych polskich firmach lub do integracji w oddziałach międzynarodowych korporacji zlokalizowanych w Polsce, pracujących na zagranicznych systemach. Jego przewagą jest bieżąca aktualizacja do zmieniających się przepisów i duża elastyczność w tworzeniu własnych procedur w obrębie tych nowelizacji. Kadry Program z łatwością odwzorowuje złożoną strukturę organizacyjną firmy. Rozbudowana ewidencja osobowa w ramach modułu Kadry pozwala na zapisanie informacji takich jak: dane personalne pracowników lub zleceniobiorców, dane o członkach ich rodzin, zasady wynagradzania (wynagrodzenie w stawce godzinowej lub miesięcznej, akord i prowizja, zawarte umowy cywilno-prawne), indywidualne ustawienia obowiązkowych i dowolnych ubezpieczeń społecznych oraz zdrowotnych, dane podatkowe (progi, koszty uzyskania, ulga podatkowa). Płace Moduł Płace służy nie tylko do rozliczania etatów i zleceń, lecz także pozwala na udzielenie długoterminowych pożyczek czy zaliczek opodatkowanych i nieopodatkowanych na konto wypłaty. W ramach standardowych funkcji możliwe jest m.in. ustalenie czasu pracy, zdefiniowanie elementów wynagrodzenia czy pomniejszanie wybranego składnika płacowego. Dodawanie własnych pól (cech) daje dużą swobodę w definiowaniu składników wynagrodzenia, które mogą zależeć m.in. od czasu pracy, okresu nieobecności lub stażu. Możliwe są także rozliczenia wielowalutowe. Kalendarze Ergonomiczne kalendarze pozwalają na: definiowanie indywidualnych rozkładów czasu pracy (w tym pracy wielozmianowej), odnotowywanie odstępstw od założonego grafiku (zarówno obecności, jak i nieobecności). Deklaracje W tym module zebrano deklaracje: podatkowe: PIT-4, 11, 8A, 8B, IFT-1, ZUS: zgłoszeniowe ubezpieczonych: ZUA, ZIUA, ZZA, ZWUA,, ZCNA i rozliczeniowe: DRA,RCA, RZA, RSA. Aplikacja oblicza również dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych. Systemy wydruków Definiowalny system umożliwia przygotowanie wydruków w dowolnym układzie w oparciu o dane z programu. Dzięki temu proces sprawozdawczości zostaje uproszczony. Ponadto każdy wydruk może zostać przesłany do programu MS Word, gdzie może podlegać modyfikacjom zgodnie z indywidualnymi potrzebami użytkownika. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi System enova zawiera moduł ZZL, który ułatwia zarządzanie personelem zarówno w średniej wielkości firmie, jak i w dużej korporacji. Od strony funkcjonalnej pozwala: usprawnić proces ocen pracowniczych kwartalnych, półrocznych i rocznych, ewidencjonować kursy i szkolenia pracownicze, planować i przeprowadzać cały proces rekrutacyjny, od pozyskania CV kandydata, aż po jego zatrudnienie. ZZL usprawnia również analizę zapotrzebowania pracowników na określone stanowiska pracy. Do pobrania wersja demonstracyjna obrazująca wyłącznie dane przykładowe.

Screenshots

Additional information

Published by

Soneta sp. z o.o.

Copyright

Copyright © 2014 Soneta Sp. z o.o.

Developed by

Soneta sp. z o.o.

Approximate size

7.76 MB

Age rating

For ages 12 and up

Category

Business

This app can

Access your Internet connection
Access your Internet connection and act as a server.
Access your home or work networks
Use your pictures library
Use data stored on an external storage device
Microsoft.storeFilter.core.notSupported_8wekyb3d8bbwe

Installation

Get this app while signed in to your Microsoft account and install on up to ten Windows 10 devices.

Language supported

Polski (Polska)
Report this product

Sign in to report this app to Microsoft