Free
Overview System Requirements Related

Description

Aplikacja Geoportal Mobile zapewnia dostęp do usług danych przestrzennych OGC i GeoServices REST. iMapMobile dla geoportal.gov.pl zapewnia dostęp do rejestrów państwowych udostępnianych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii za pośrednictwem usług Geoportal.gov.pl. Aplikacja umożliwia: • dostęp do usług zbiorów danych przestrzennych, • wyszukiwanie i lokalizację działek ewidencyjnych, • dodawanie usług, wybór kompozycji mapowych, • wyszukiwanie obiektów geograficznych, w tym adresów. Aplikacja umożliwia użytkownikowi przeglądanie kompozycji mapowych oraz dostarcza następujące funkcje: • In Case of Emergency (ICE Pol. w nagłym wypadku) - pozwala użytkownikowi wysłać SMS z powiadomieniem o nagłym wypadku do wybranej osoby, • Nawigacja w oknie mapy – zasięg mapy zostanie zmieniony (przesunięty, zwiększony, zmniejszony) zgodnie z działaniem wykonanym przez użytkownika, • Przeglądanie usług kafelkowanych – wyświetlona zostaje mapa zawierająca treść udostępnianą przez kafelkowane usługi danych przestrzennych, • Dodawanie zewnętrznych usług WMS – usługa umożliwia rozszerzenie kompozycji mapowych o usługi WMS rejestru usług systemu, • Wyszukiwanie adresów, działek, punktów osnowy – wprowadzony przez użytkownika prawidłowo istniejący adres, nr działki lub punkt zostanie zlokalizowany w oknie mapy, • Pomiar długości – zmierzenie długości linii narysowanej na mapie, • Pomiar powierzchni – umożliwia użytkownikowi pomiar powierzchni i obwodu obszaru narysowanego na mapie, • Aktualna pozycja – umożliwia użytkownikowi udostępnianie hiperłącza do aktualnego obszaru mapy wraz z aktualną pozycją urządzenia, • Rejestrowanie i zapisywanie trasy – umożliwia użytkownikowi rejestrację i śledzenie własnej trasy na mapie na podstawie sygnału GPS, a także jej zapisanie, wyświetlanie oraz wysłanie w formacie KML, • Wskazywanie punktu na mapie – wskazuje współrzędne na mapie w wybranym odwzorowaniu, • Identyfikacja adresów oraz działek – użytkownik wykorzystując gest Long Press (długie naciśnięcie) na mapie ma możliwość pobrania informacji o wskazanym punkcie.

Screenshots

People also like

Additional information

Published by

GISPartner Sp. z o.o.

Developed by

GISPartner Sp. z o.o.

Release date

2/21/2013

Approximate size

2.87 MB

Age rating

For all ages


Installation

Get this app while signed in to your Microsoft account and install on up to ten Windows 10 devices.

Language supported

English (United States)
Polski (Polska)

Publisher Info

Geoportal Mobile website

Additional terms

Terms of transaction


Report this product

Sign in to report this app to Microsoft