NevSnov is currently not available.
Overview System Requirements Related

Description

NevSnov omogoča čim enostavnejši dostop do informacij za ukrepanje ob nesreči s kemično snovjo, iskanje podatkov o določeni nevarni kemični snovi, njihove lastnosti, nevarnosti in potrebne ukrepe ob nesreči. NeSnov omogoča iskanje po podatkovni zbirki, ki vsebuje številne nevarne snovi. Iskanje je mogoče po imenu, sinonimu, nevarnostih, transportnih razredih ali po UN številu. Na osnovi poizvedbe se nato izpiše seznam nevarnih snovi z možnostjo izbora. Za izbrano snov so prikazani podatki v štirih različnih nivojih: 1. nivo – pregled kemične snovi: osnovni podatki o kemični snovi z oznakami, opisi in simboli, ob kliku na simbol nevarnosti, transporta ali na identifikacijsko število se pojavi dodatno okno z opisi vseh osnovnih razredov nevarnosti, transporta ali vsa identifikacijska števila nevarnosti pri transportu 2. nivo – ukrepi: potrebni ukrepi ob nesreči z nevarno kemično snovjo, opis nevarnosti, ki jo pomeni kemična snov za okolje in zdravje ljudi, ukrepi za varnost ljudi, ukrepi pri požaru, ukrepi pri prvi pomoči ponesrečencu 3. nivo – tehnični podatki: tehnične informacije o kemični snovi s sliko nevarnostnega diamanta, razlaga diamanta, nevarnost za vode, nevarnostni stavki (H - stavki) z razlago, previdnostni stavki (P - stavki) z razlago 4. nivo – info: dodatne informacije o kemični snovi, ki jih lahko doda uporabnik podatkovne zbirke nevarnih kemičnih snovi. Naročnik: RS Ministrstvo za obrambo, URSZR

Screenshots

Additional information

Published by

Kemklas d.o.o.

Developed by

Kemklas d.o.o.

Approximate size

560.56 MB

Age rating

For all ages


This app can

Use your location
Access your Internet connection

Installation

Get this app while signed in to your Microsoft account and install on up to ten Windows 10 devices.

This product needs to be installed on your internal hard drive.

Language supported

Slovenščina (Slovenija)
Report this product

Sign in to report this app to Microsoft