Free
Overview System Requirements Related

Description

HAKKINDA Hayrât Vakfı tarafından Ağustos 2016 yılında neşir hayatına kazandırılan “Osmânlıca İmlâ Kılavuzu”, hayatımızda hızla yer işgâl eden teknolojiden bahisle şimdi de mobil uygulama olarak sizlerle buluştu. Kadîm medeniyetimizin kodlarına seyâhat edebilmenin anahtarı hükmünde olan kelimelerimizi doğru yazıp okuyabilmek adına önemli bu kaynak esere, uygulama vesîlesiyle daha hızlı ulaşma imkânına sâhib olabileceğiz. Vakfın Osmanlı Türkçesi’nin öğrenilmesi ve yaygınlaşması adına yapmış olduğu çalışmalarla 1 Milyon kişiye ulaşılmış olması, teknolojinin sağladığı imkânlarla bu sayının daha da artmasına ve daha geniş kitlelerin istifâde etmesine zemin hazırlamasına dâir ümîdimizi kuvvetlendirmektedir. Geniş ve uzun bir araştırmanın sonucu olarak ortaya çıkan ve herkes için faydalı olacak bu çalışmanın eser ve teknik özelliklerini aşağıda bulabilirsiniz. UYGULAMA ÖZELLİKLERİ: - İnternetsiz çalışma imkânı - Türkçe-Osmânlıca arama yapma - Aranan kelimenin tamamı yazılmadan/hatalı yazımda da akıllı bulma - Kelime içinde okunamayan Osmânlıca harfin yerine ? yazarak kolay kelime bulma - İnternetten sıkça otomatik veri güncelleme - Satır kaydırma ile kopyalama/bilgi paylaşımı - Her açılış/aramada yeni kelime ekrana getirme - Bekleme modunda ekranı tutup aşağı çekildiğinde yeni kelime getirme İMLÂ KILAVUZU ÖZELLİKLERİ - 110.000+ kelime - Türk Dil Kurumu verileri - Yabancı kelimelerin hangi lisâna âid oldukları - Osmânlı İmparatorluğu’ndaki Eyâlet ve Sancak isimleri (Kûtü’l-Emâre...) - Kişi isimleri 10.000+ - Türkiye’deki şehir isimleri - Türkiye’deki ilçe isimleri - Ülke isimleri ve yanlarında parantez içinde başkentleri - Arapça tamlamalar - Fârsça tamlamalar - Türkçe kelimelerin masdar ve emir kipi yazımı - 40 dilden Türkçe’ye geçen kelimelerin Osmânlıca yazımları (imlâsı) - Türkçede terkîbler - Ünsüz Yumuşaması hassâsiyeti - Türkçeye yerleşmiş çok sık kullanılan Arapça/Fârsça tamlamaların kolay yazımları (harcırah vb) - Eski Türkçe kelimelerin muhâfaza edilmesi - Türkçe yazımları aynı olan kelimelerin ayırt edilebilmesi için kısa lügat bilgisi - Yabancı kelimelerin, tamamının transkripsiyonlu yazımı

Screenshots

Additional information

Published by

Hayrat Neşriyat

Developed by

Hayrat AR-GE

Release date

2/22/2019

Approximate size

46.44 MB

Age rating

For all ages

Category

Education

This app can

Access your Internet connection

Installation

Get this app while signed in to your Microsoft account and install on up to ten Windows 10 devices.

Language supported

Türkçe (Türkiye)Report this product

Sign in to report this app to Microsoft