SMHI is currently not available.
Overview System Requirements Related

Description

SMHI väder ------------------------------------------------------------ SMHI väder erbjuder lokalt väder för orter över hela världen. Genom positionering får du en väderöversikt för platsen du befinner dig på tillsammans med aktuell varningsinformation. För information om vädret på andra platser går det att söka efter orter runt hela världen. Det går att få en sammanställning över samtliga varningar som finns utfärdade i Sverige just nu. Om det finns en varning i närheten av den ort du sökt/positionerat fram kommer en varningsikon upp på startsidans väderöversikt (Gäller orter i Sverige). Som komplement till ortsprognoserna har Du tillgång till en väderöversikt för Sverige och för vald svensk ort också en textprognos för området där din ort ligger. För vald svensk ort kan Du se hur vädret har varit, i form av att beräknade värden för det senaste dygnet presenteras. Via infoknappen kan man också komma åt att läsa om skillnaden mellan observationer och beräknade värden. För att få en överblick över nederbördsläget går det att se en radarbild över Norden med radarbilder för de sex senaste timmarna. För mer detaljerad nederbördsinformation finns radarbilder kombinerat med blixtinformation för Sverige, Norrland, Svealand och Götaland med femton minuters uppdateringsintervall. Radarbilderna går även att animera för att på ett enkelt sätt kunna se hur nederbörden och blixtarna förflyttar sig. Väderprognoserna i appen baseras på SMHIs prognosdatabas som uppdateras minst 6 ggr/dygn. Prognosdatabasen skapas utifrån högupplösta prognosmodeller vilket ger bästa kvalitet. Kvaliteten förstärks ytterligare av att erfarna meteorologer kan justera prognosen vid behov. Varningarna är utfärdade av SMHIs varningstjänst och radarbilderna är sammansatta av data från drygt 30 väderradar i Danmark, Estland, Finland, Lettland Norge och Sverige. För mer information om SMHIs verksamhet, produkter och tjänster besök gärna vår hemsida http://www.smhi.se

Screenshots

Additional information

Published by

Sveriges Meteorologiska O Hydrologiska Inst

Developed by

Sveriges Meteorologiska O Hydrologiska Inst

Release date

1/17/2014

Approximate size

1.06 MB

Age rating

For all ages

Category

News & weather

Installation

Get this app while signed in to your Microsoft account and install on up to ten Windows 10 devices.

Language supported

Svenska (Sverige)

Publisher Info

SMHI website
SMHI supportReport this product

Sign in to report this app to Microsoft