Tam Quoc Loan Da is currently not available.
Overview System Requirements

Description

Tam Quoc Loan Da xây dựng trên bối cảnh thời Tam Quoc. Bạn sẽ xây dựng và lãnh đạo hàng trăm chiến tướng lừng lẫy, lật đổ nhà Hán, tung hoành Tam Quoc Gần một trăm nhân vật với tích cách, chỉ số và bộ kĩ năng khác nhau, mỗi nhân vật đều có cách build đồ và sắp xếp vào vị trí khác nhau trong trận đồ.

Screenshots

Additional information

Published by

Giang Chu

Release date

5/23/2014

Approximate size

201.05 MB

Age rating

For all ages


This app can

Access your Internet connection
Access your Internet connection and act as a server.

Installation

Get this app while signed in to your Microsoft account and install on up to ten Windows 10 devices.

This product needs to be installed on your internal hard drive.

Language supported

English (United States)

Publisher Info

Tam Quoc Loan Da websiteReport this product

Sign in to report this game to Microsoft