Free
Overview System Requirements Reviews Related

Description

ViVa, Sjöfartsverkets Vind & Vatten, visar vind- och vattenvärden från ett antal mätstationer runt Sveriges kuster samt i vissa sjöar. Alla mätvärden visas i realtid. Sjöfartsverket ansvarar inte för att alla uppgifter är korrekta. Det ankommer på den som skall trafikera ett visst vattenområde att själv göra en bedömning av väder- och vattenförhållanden på platsen.

Screenshots

Additional information

Published by

Swedish Maritime Administration

Developed by

Swedish Maritime Administration

Release date

3/31/2012

Approximate size

5.41 MB

Age rating

For all ages

Category

News & weather

Installation

Get this app while signed in to your Microsoft account and install on up to ten Windows 10 devices.

Language supported

Svenska (Sverige)

Publisher Info

ViVa website
ViVa supportReport this product

Sign in to report this app to Microsoft