Additional information


Ratings and reviews

Average customer rating

3.7
23 ratings

Rating snapshot

 1. 5
  43%
  10
 2. 4
  21%
  5
 3. 3
  13%
  3
 4. 2
  8%
  2
 5. 1
  13%
  3
Sign in To rate and review, sign in.
Nhi · 7/7/2015

Dc

dũng · 10/1/2014

...

Quoc · 5/28/2014

good

Thắng · 7/2/2015

ko chọn thể loại truyện được

Đức Tuấn · 3/24/2015

K có chức năng xoay màn hình

Người dùng · 6/23/2014

Cu back la lai quang cao. Fien

Người dùng · 6/17/2014

Good

rau · 6/5/2014

Qua hay.

·