Features

  • Aplikace umožnuje čtení článku z portálu FitPlan.cz.
  • Články se ukládají i pro čtení bez připojení k internetu.

Additional information


Version Notes

Nová verze umožňuje systémové notifikace na nové články a vylepšuje formátování obsahu.


Ratings and reviews

No one's rated or reviewed this app yet.

Sign in To rate and review, sign in.
People also like