Ratings and reviews

Average customer rating

0 stars out of 5
15 ratings

Rating snapshot

Sign in To rate and review, sign in.
1 stars out of 5
· 6/17/2015

Quảng cáo quá nhiều

1 stars out of 5
· 1/4/2015

App gi ma quang cao qua dang😠

2 stars out of 5
· 12/3/2014

Sao lại chèn quảng cáo vào khi đã phải bỏ tiền ra mua? Vớ vẩn.

5 stars out of 5
· 6/14/2014

tôi rất thích sản phâm này

5 stars out of 5
· 5/6/2014

App tốt quá

1 stars out of 5
· 4/18/2014

tôi đã trả phí sao vẫn không dùng được chức năng trả phí! vẫn đòi mua là sao?

3 stars out of 5
· 1/28/2014

E đo lệch 50 độ các bác ak

4 stars out of 5
· 9/10/2013

Thêm ngay dep tot sau va chu giai , cho ngoi binh thuong cung hieu thi thay tuyet

5 stars out of 5
· 8/9/2013

Hay

4 stars out of 5
· 8/8/2013

Thay hay! nhung chua kiêm tra mục do chinh xác cua phan mem! Tam thoi cho 4*

stars out of 5
·

App details


People also like