Ratings and reviews

Average customer rating

0 stars out of 5
1,193 ratings

Rating snapshot

To rate and review this app go to client store on the device it’s installed on.

4 stars out of 5
· 11/23/2015
good!

good app!i like it!!

5 stars out of 5
· 8/8/2015

Nice design, easy to use !

4 stars out of 5
· 4/13/2015
Good app

Good app. Very useful.

5 stars out of 5
· 12/23/2014

Convenient and easy to use. Great app.

3 stars out of 5
· 8/21/2014
Live tile on does not work

Live tile on does not work. The date has passed but it still displays the last date I opened

2 stars out of 5
· 8/15/2014

Good UI but live tile never updates. Have to open app everytime I wanna see the lunar calendar

4 stars out of 5
· 11/7/2014
good app

This's useful app. But interface is sow simple, please improve it. Thank you.

3 stars out of 5
· 8/22/2015

Good app!

5 stars out of 5
· 7/30/2015
Good app

This is a good app. I would expect next update.

3 stars out of 5
· 10/16/2015
" Lich Viet"

This is good for me.Thank you very much

stars out of 5
·

Features

  • Hỗ trợ Live Tile
  • Tích hợp với lịch sự kiện

App details


Version notes

* WINDOWS: - Nâng cấp ứng dụng lên Universal - Thay đổi giao diện phù hợp với Windows 10 - Chi tiết hơn, đầy đủ hơn, nhẹ hơn và mượt mà hơn * PHONE: - Bổ sung thông tin Tuần trong năm và ngày trong năm - Bổ sung hình nền - Thêm dấu hiệu nhận biết ngày hoàng đạo ở lịch ngày và lịch tháng - Hỗ trợ Live Tile trong suốt khi ở kích thước rộng


People also like