Features

  • Wysyłanie treści
  • Robienie zdjęć
  • Nagrywanie filmów
  • Wyszukiwanie

Additional information


Version Notes

Zbiór najpiękniejszych Polskich kolęd. Aplikacja daje nam możliwość przesłania treści kolęd znajomym poprzez pocztę, bądź też umieszczenia ich na SkyDrive. Mając w naszym urządzeniu kamerę, możemy nagrać film lub zrobić zdjęcie.


Ratings and reviews

No one's rated or reviewed this app yet.

Sign in To rate and review, sign in.
People also like