Additional information


Ratings and reviews

Average customer rating

3.6
89 ratings

Rating snapshot

 1. 5
  42%
  38
 2. 4
  20%
  18
 3. 3
  11%
  10
 4. 2
  6%
  6
 5. 1
  19%
  17
Sign in To rate and review, sign in.
Tran · 5/2/2014

Good app

Lâm · 4/22/2013

nice! winphoneviet.com

Được · 12/13/2014

Loi ko vào dk

Văn Binh · 7/27/2014

gút :))

Nguyễn · 7/9/2014

Cập nhật sửa giao diện mới đi👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎

thi · 6/17/2014

Như lồn

Huu · 5/29/2014

Chả đc gì!!!

Huy · 5/24/2014

mỗi lần nhấn phím back trong forum là ra ngoài trang chính luôn. Mong cải thiện hơn.

Đình · 5/4/2014

Bác chủ thêm cái back trong forums cái, back cái là ra trang chính luôn

hp · 4/28/2014

Hay

·