Ratings and reviews

Average customer rating

0 stars out of 5
78 ratings

Rating snapshot

Sign in To rate and review, sign in.
5 stars out of 5
· 5/2/2014

Good app

5 stars out of 5
· 4/22/2013

nice! winphoneviet.com

3 stars out of 5
· 7/9/2014

Cập nhật sửa giao diện mới đi👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎

4 stars out of 5
· 1/22/2014

Great app!

1 stars out of 5
· 10/22/2013

Ko vào dc rùi! Fix lại đi 😞

3 stars out of 5
· 8/24/2013

2 hom nay khong vao duoc

5 stars out of 5
· 7/27/2013

Hay

5 stars out of 5
· 7/13/2013

Ung ** wpv :")

1 stars out of 5
· 7/8/2013

App như lồn, đéo đang để tải

1 stars out of 5
· 6/18/2013

App lởm kinh người đi được còn chèn quảng cáo vào. 2* xuống còn 1*

stars out of 5
·

App details


People also like