Version notes

Version number: 1.6.0.2

Drobné úpravy chování aplikace + korektury dat v databázi


Features

  • učte se 5x rychleji než běžnými metodami
  • přehrávání vět formou karaoke (co slyším, to vidím)
  • doslovné překlady s poznámkami (není potřeba slovník)
  • výuka efektivní metodou Imitum® - více o metodě na www.imitum.cz
  • více o aplikaci na www.smart-language.com

App details


People also like

Ratings and reviews

No one's rated or reviewed this product yet.

Sign in To rate and review, sign in.