Screenshots

Description

Đây là phương thức giao dịch Internet Banking của DongA Bank dành cho Smartphone được cài đặt trên điện thoại di động. Điều kiện sử dụng dịch vụ: - Khách hàng có tài khoản Thẻ Đa năng/ tài khoản Tiền gửi Thanh toán/ tài khoản Thẻ tín dụng mở tại DongA Bank, có đăng ký dịch vụ Internet Banking của DongA Bank. - Khách hàng dùng các dòng điện thoại Smartphone có kết nối Internet (3G/4G/Wifi) - Khách hàng đăng nhập bằng Mã khách hàng (10 số tài khoản Thẻ Đa Năng hoặc 08 số tài khoản Tiền gửi Thanh toán) và Mật mã của phương thức Internet Banking. - Khách hàng có đăng ký sử dụng Giải pháp xác thực bằng SMS hoặc/và Thẻ xác thực để xác thực giao dịch trên Internet Banking theo quy định của DongA Bank tại từng thời điểm. Tiện ích nổi trội: - Chuyển khoản trong và ngoài hệ thống DongA Bank - Thanh toán online - Mua thẻ trả trước điện thoại di động - Thanh toán hoá đơn Điện, nước, điện thoại di động, học phí,… - Tạo và lưu danh bạ tài khoản nhận chuyển khoản - Và các tiện ích khác Hãy sử dụng để trải nghiệm các giá trị tiện ích từ dịch vụ Internet Banking của DongA Bank.

Available on

mobile device

mobile device

Version notes

Version number: 1.1.11.0

Phiên bản chính thức từ DAB

System Requirements

Minimum
OS Windows 10 Mobile, Windows Phone 8.1, Windows Phone 8
Architecture ARM
Touch Integrated Touch
Recommended
OS Windows 10 Mobile, Windows Phone 8.1, Windows Phone 8
Architecture ARM
Touch Integrated Touch

Additional info

Published by
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Á
Copyright © 2007-2012 DongA Bank


Approximate download size
3.07 MB


Category
Personal financeThis app can
Access your browser
Use your device network services


In-app purchases
Free


Installation
Get this app while signed in to your Microsoft account and install on up to ten Windows 10 devices.


Language supported
English (United States)


Publisher Info
Publisher Website
Publisher SupportRatings and reviews

Filter by:

To rate and review this product go to client store on the device it’s installed on.

Rating:5/5

6/23/2016

Van Giau

Platform: Mobile

Rating:3/5

5/1/2016

Chi

Platform: Mobile

Chỉ hiển thị trong 1/4 màn hình điện thoại. phải chuyển sang chế độ desktop rồi chuyển về ngược lại mới có thể hiển thị toàn màn hình.

Rating:/5

Platform:

Developer comment · responded on