App details


Version notes

Aktualizacja do wersji 1.1.0: - dodanie możliwości zmiany rozmiaru tekstu - dodanie możliwości wysyłania dowcipu poprzez sms - poprawki drobnych błędów Aktualizacja do wersji 1.2.0: - dodanie możliwości zapisywania własnych dowcipów Aktualizacja do wersji 1.2.1: - poprawienie błędu zamykania aplikacji podczas dodawania dowcipu do ulubionych


Ratings and reviews

Average customer rating

0 stars out of 5
2 ratings

Rating snapshot

To rate and review this product go to client store on the device it’s installed on.


People also like