Features

  • Możliwość dostosowania wyświetlanych kategorii zdarzeń na ekranie Panoramy.
  • Szybki wybór kategorii za pomocą „semantic zoom”.
  • Nawigacja z wykorzystaniem menu kontekstowego.
  • Połączenie wyświetlanych artykułów wraz z odpowiadającymi im galeriami.
  • Szybka nawigacja pomiędzy galerią a artykułem.
  • Nieszablonowe rozmieszczenie kafli z informacjami w poszczególnych sekcjach strony głównej.
  • W aplikacji zostały także zaimplementowane widoki „snap view” (boczne zmniejszenia 1/3 ekranu.

App details


Ratings and reviews

No one's rated or reviewed this product yet.

Sign in To rate and review, sign in.

People also like