Geoportal Mobile

Geoportal Mobile

GISPartner Sp. z o.o.
Free
This app does not work on your device.
May require certain hardware. See System Requirements for details.
This app does not work on your device.
May require certain hardware. See System Requirements for details.
Free

Screenshots

Description

Aplikacja Geoportal Mobile zapewnia dostęp do usług danych przestrzennych OGC i GeoServices REST. iMapMobile dla geoportal.gov.pl zapewnia dostęp do rejestrów państwowych udostępnianych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii za pośrednictwem usług Geoportal.gov.pl. Aplikacja umożliwia: • dostęp do usług zbiorów danych przestrzennych, • wyszukiwanie i lokalizację działek ewidencyjnych, • dodawanie usług, wybór kompozycji mapowych, • wyszukiwanie obiektów geograficznych, w tym adresów. Aplikacja umożliwia użytkownikowi przeglądanie kompozycji mapowych oraz dostarcza następujące funkcje: • In Case of Emergency (ICE Pol. w nagłym wypadku) - pozwala użytkownikowi wysłać SMS z powiadomieniem o nagłym wypadku do wybranej osoby, • Nawigacja w oknie mapy – zasięg mapy zostanie zmieniony (przesunięty, zwiększony, zmniejszony) zgodnie z działaniem wykonanym przez użytkownika, • Przeglądanie usług kafelkowanych – wyświetlona zostaje mapa zawierająca treść udostępnianą przez kafelkowane usługi danych przestrzennych, • Dodawanie zewnętrznych usług WMS – usługa umożliwia rozszerzenie kompozycji mapowych o usługi WMS rejestru usług systemu, • Wyszukiwanie adresów, działek, punktów osnowy – wprowadzony przez użytkownika prawidłowo istniejący adres, nr działki lub punkt zostanie zlokalizowany w oknie mapy, • Pomiar długości – zmierzenie długości linii narysowanej na mapie, • Pomiar powierzchni – umożliwia użytkownikowi pomiar powierzchni i obwodu obszaru narysowanego na mapie, • Aktualna pozycja – umożliwia użytkownikowi udostępnianie hiperłącza do aktualnego obszaru mapy wraz z aktualną pozycją urządzenia, • Rejestrowanie i zapisywanie trasy – umożliwia użytkownikowi rejestrację i śledzenie własnej trasy na mapie na podstawie sygnału GPS, a także jej zapisanie, wyświetlanie oraz wysłanie w formacie KML, • Wskazywanie punktu na mapie – wskazuje współrzędne na mapie w wybranym odwzorowaniu, • Identyfikacja adresów oraz działek – użytkownik wykorzystując gest Long Press (długie naciśnięcie) na mapie ma możliwość pobrania informacji o wskazanym punkcie.

Available on

Mobile device

Mobile device

Version notes

Version number: 3.0.0.0

Dodatkowo opis najnowszych zmian. Ja musze dodać za każdym razem taką krótką listę przy publikacji wersji. Zamieszczam ją poniżej: • Nowy wygląd • Optymalizacja pobierania map • Funkcja In Case of Emergency • Lepsze zarządzanie mapami • KML z zapisaną trasą zawiera teraz dodatkowe informację: długość trasy oraz czas zapisu

System Requirements

Minimum
OS Windows 10 Mobile, Windows Phone 8.1, Windows Phone 8
Architecture ARM
Recommended
OS Windows 10 Mobile, Windows Phone 8.1, Windows Phone 8
Architecture ARM

Additional info

Published by
GISPartner Sp. z o.o.


Approximate download size
2.87 MB


Category
Navigation & mapsThis app can
Use your location
Use your contacts
Use your device network services
Access your browser


Installation
Get this app while signed in to your Microsoft account and install on up to ten Windows 10 devices.


Language supported
English (United States)
Polski (Polska)


Publisher Info
Geoportal Mobile website


Seizure warnings
Photosensitive seizure warning


  • Report this product
  • Sign in to report this app to Microsoft

Ratings and reviews

To rate and review, sign in.

Pomocna

Bardzo pomocna aplikacja, pełno przydatnych funkcji.

One person found this helpful.

After latest update the mark of actual position has been repaired (it is now displaying without problems). Things went better with features: "Share position" and "Show point". A mysterious named feature "+ICE" is still not working properly (unhandled exception). I wonder what is it's destination ;) On the other side I've noticed a better performance during downloading maps. New layout is also a good choice ;) Now I'm giving 4.4 stars, the app is nearly perfect, after one minor fix of "ICE+" issue I'll give a 5 stars as it deserves :)

One person found this helpful.

GREAT!;)

One person found this helpful.

1-3 of 3 reviews