Features

  • Uudise lühiinfo ja pilt
  • Võimalus valida uudiste allikaid
  • Võimalus määratleda uudiste kategooriaid
  • Värskemad uudised ja pildid avakuval
  • Võimalus valida heledat või tumedat värviskeemi
  • Võimalus valida, mida teeb uudisel koputamine
  • Võimalus otsida viimase 7 päeva uudiste seast

App details


Version notes

Parandatud püstkerimine, kui äpp on tõmmatud külje peale.


Ratings and reviews

Average customer rating

0 stars out of 5
2 ratings

Rating snapshot

No one's reviewed this product yet.

Sign in To rate and review, sign in.

People also like