App details


Ratings and reviews

Average customer rating

0 stars out of 5
3 ratings

Rating snapshot

Sign in To rate and review, sign in.
5 stars out of 5
· 2/21/2014

Cần nâng cấp giao diện thân thiện hơn, pin đc các tính năng như note, tin nhắn ra startscreen thì thật tuyệt.

4 stars out of 5
· 1/4/2014

Chậm và kém hơn viet voice 1, nhưng vẫn là 1 phần mầm rất hữu ích


People also like