Screenshots

Description

Aplikacja „Zdrowie prosta rzecz” powstała we współpracy LUX MED, Orange oraz LookSoft. Choroby układu ruchu są coraz częstszym powodem utraty radości życia Polaków. Nie można się nimi zarazić, ale możemy im zapobiegać, kontrolując sposób wykonywania codziennych czynności - w domu, pracy, szkole. Eksperci LUX MED przeanalizowali szereg zachowań, które wykonywane nieprawidłowo zwiększają ryzyko przeciążeń układu ruchu. Aplikacja zawiera quiz oraz porady, dzięki czemu użytkownik ma okazje sprawdzić, czy wykonuje je w sposób pozwalający na zachowanie zdrowia. [ENG] [ENG][ Application „Zdrowie prosta rzecz” developed in collaboration LUX MED, Orange and LookSoft. Diseases of musculoskeletal system are often reason for loss of enjoyment of life people. You can’t catch them, but we can prevent them by controlling the manner of performing daily activities - at home, work, school. Experts Luxmed analyzed number of behaviors that increase risk of incorrectly executed overload musculoskeletal system. Application contains a quiz and tips, so that user has opportunity to check that performs them in a way to maintain health.

Available on

mobile device

mobile device

Version notes

Version number: 1.0.0.4

Zmiany w najnowszej wersji: - poprawa wydajności i drobnych błędów - zmiany w ankiecie: zwiększenie szybkości powrotu do strony ankiety z pól wyboru

System Requirements

Minimum
OS Windows 10 Mobile, Windows Phone 8.1, Windows Phone 8
Architecture ARM
Recommended
OS Windows 10 Mobile, Windows Phone 8.1, Windows Phone 8
Architecture ARM

Additional info

Published by
Orange Polska


Approximate download size
3.4 MB


Category
Health & fitness


This app can
Use an anonymous Microsoft account
Use your device network services
Use your phone
Use any of your Windows Phone sensors
Access your browser


Installation
Get this app while signed in to your Microsoft account and install on up to ten Windows 10 devices.


Language supported
Polski (Polska)


Publisher Info
Publisher WebsiteRatings and reviews

No one's rated or reviewed this product yet.

To rate and review, sign in.

Sign in