Vytvoření nové koncepce prostřednictvím sociálních sítí

Do zákaznického i firemního sektoru vstupuje nová kultura komunikace přes sociální sítě, kde lidé vzájemně komunikují, spolupracují, sdílejí informace a ovlivňují rozhodování druhých. Také zaměstnanci chtějí mít možnost, i v komplexím firemním prostředí, rychle sdílet informace a úspěšné projekty, nebo hledat nové kontakty napříč různými pobočkami.

Další informace

Komplexní propojení

Propojte sociální sítě s firemními aplikacemi a vytvořte tak moderní firemní prostředí.

Další informace

Integrovaná sada nástrojů sociálních sítí uvnitř firmy

Zapojte zaměstnance do komunikace na firemních sociálních sítích a nastavte nový způsob spolupráce uvnitř organizace.

Další informace

Zabezpečení a správa sociálních sítí v jedné propojené platformě

Sociální sítě musejí být součástí propojené platformy, jejíž správu a zabezpečení zajistí oddělení IT.

Další informace
Další:

Nová koncepce podniku

Současné všudypřítomné používání propojených technologií dramaticky změnilo očekávání zákazníků a zároveň poskytlo společnostem možnost soupeřit na novém poli. Prakticky každý podnik nyní přechází na digitální podnikání. Microsoft vám může pomoci, abyste se stali lépe reagující firmou orientovanou na zákazníka.