Superkancelář - nejnovější technologie

Vývoj v oblasti IT jde neustále dál a uživatelé ve větší míře využívají kancelářské aplikace k zjednodušení své práce. Požadují jejich vzájemnou integraci, která by jim urychlila spolupráci a vzájemnou komunikaci.

Projekt showroom Superkancelář vznikl proto, abychom Vás návštěvníky seznámili s nejnovějšími technologiemi a business řešením pro týmovou spolupráci a technologie sjednocené komunikace i řešení pro optimalizaci a správu serverové infrastruktury.

V Superkanceláři je v reálném provozu možnost vyzkoušet si a otestovat kompletní instalace všech nejnovějších Microsoft business produktů a serverů jako např. Office 2013, Microsoft Exchange Server 2012, Microsoft Office Sharepoint Server 2013, Windows 8, Windows Server 2012 včetně Hyper-V, ForeFront a Windows Phone.

V Superkanceláři stačí papírový dokument např. fakturu naskenovat, automaticky se dle identifikačního čísla zařadí do knihovny došlých faktur na intranetovém portálu pak stačí kliknout, aby elektronickou cestou odešla ke schválení. Vše je automatické včetně nastavitelného hlídání termínů schválení a splatnosti.

V Superkanceláři se při poradách a jednání zobrazují podklady, grafy nebo zápisy ihned na monitor. Výsledek jednání se ihned uloží pro celý tým na intranetový portál.

Superkancelář můžete mít kdykoliv a kdekoliv, doma, na cestách nebo u vašeho partnera. Máte ihned přístup nejen ke svým e-mailům, elektronickému kalendáři, firemnímu portálu (např. týdenní reporty vašich rostoucích tržeb), ale i vaší hlasové schránce, telefonním službám a rychlým zprávám prostřednictvím Microsoft Lync.

Spolupráce
Správa podnikového obsahu

Řešení pro správu podnikového obsahu od společnosti Microsoft představují těsně integrovaný systém pro správu celého životního cyklu nejrůznějšího obsahu a umožňují optimalizovat procesy podnikové spolupráce.

Digitalizace dokumentů a jejich zpracování - automatizace schvalování faktur

Digital Sending a ukládání digitalizovaných dokumentů na intranetový portál.

Zpracování dokumentů prochází v dnešním firemním světě významnými změnami. Firmy jsou nuceny řešit řadu problémů, které s sebou přináší zastaralé metody uchovávání dokumentů, zejména problémů spojených s omezenou schopností jejich sdílení. Nejčastějšími problémy jsou:

 • Problematické sdílení papírových dokumentů
 • Existence elektronických dokumentů bez definované struktury či dostatečného zabezpečení
 • Neefektivnost obchodních procesů, v rámci kterých jsou obchodní dokumenty používány (problematické ověření stavu dokumentu, stavu procesu apod.)

Většinu výše popsaných problémů týkajících se oběhu dokumentů řeší moderní Enterprise Content Management systémy, mezi které patří i řešení založené na platformě Microsoft Office SharePoint Server 2013. Toto řešení, ve spolupráci s HP multifunkčními zařízeními a digitalizačním softwarem Autostore, zajišťuje pokročilou správu dokumentů, jejich digitalizaci a zpracování z papírové podoby do podoby elektronické, jejich prezentaci, sdílení a řízení oběhu a samozřejmě také zabezpečení.

Enterprise Search - vyhledávání nad firemními dokumenty a složkami

Vyhledávání v informačních a dokumentových zdrojích společnosti (vlastní systém, souborový systém, webové prezentace, veřejné složky Exchange). Vyhledávání v LOB systémech. Prohledávání osobních i firemních dat z prostředí koncové stanice.

Všichni z vlastní zkušenosti známe, jak stresující může být, když hledáme nějakou informaci či dokument, o kterém jsme stoprocentně přesvědčení, že existuje, a nemůžeme ho najít.
Centrální sdílení informací a dokumentů, na které jsme se zaměřovali v předchozích scénářích, je pouze část problému, který často řešíme. I když máme dokumenty v nějaké definované struktuře na sdíleném místě, je často velmi složité se ve velkém množství informací a dokumentů orientovat a najít to, co zrovna potřebujeme. Další částí našeho problému je, mít k dispozici informace správné, mít veškeré informace, které spolu souvisejí. Mít je k dispozici tehdy, kdy je opravdu potřebujeme, a ideálně k nim přistoupit z jednoho místa bez složitého procházení několika systémy.
A právě tyto problémy spojené s efektivním vyhledáváním dokumentů a informací napříč organizací, bez ohledu na umístění informací ve strukturovaných či nestrukturovaných datových úložištích, řeší řešení Enterprise Search na platformě Microsoft.

Podnikové vyhledávání

Řešení pro podnikové vyhledávání od společnosti Microsoft umožňují zaměstnancům nacházet potřebné informace a znalosti v organizaci.

IT specialisté mohou podnikové vyhledávání využívat ke správě, zabezpečení, škálování a rozšíření vyhledávání jako integrované součásti širší infrastruktury pro správu informací.

Sjednocená komunikace (Unified Communications)

Technologie společnosti Microsoft pro sjednocenou komunikaci využívají schopností softwaru ke zjednodušení komunikace mezi zaměstnanci a organizacemi nezávisle na médiu, platformě, zařízení a umístění.

Email, kalendář, kontakty kdekoliv a kdykoliv

Přístup do poštovních složek mimo kancelář - z vlastního NTB přes internet, přes OWA, poštovní složky vč. příloh synchronizované přes mobil (Windows Phone).

S poštovní schránkou na serveru Exchange 2012 mají uživatelé možnost pracovat kdykoli a odkudkoli za předpokladu, že jsou vybaveni příslušným zařízením a mají přístup k Internetu. Je jedno, zda zrovna sedí ve firmě za svým počítačem nebo jsou na cestách se svým notebookem nebo mobilním telefonem. I když nebude váš kolega zrovna v práci, neznamená to, že není schopen váš e-mail vyřídit během několika minut.

Ovládání svého elektronického kalendáře po telefonu

Přečtení posledních přijatých emailů. Přečtení aktuálního kalendáře. Posunutí meetingu v kalendáři a rozeslání aktualizace na účastníky meetingu. Účastník obdrží update meetingu.

Exchange Server 2012 představuje nyní nově také hlasový přístup do poštovní schránky. Nejen, že si můžete nechat přečíst aktuální obsah e-mailové zprávy do telefonu, ale můžete také hlasové zprávy ve formě e-mailu odesílat a hlasem celou svoji poštovní schránku ovládat. Role Unified Messaging, která spojení hlasového systému VoIP a serveru Exchange 2012 zajišťuje, tak dává spoustě organizací nové možnosti. I s několika roky starým mobilním telefonem jste i nyní stále v obraze, se serverem Exchange 2012 i daleko před ostatními.

UC pracovní komunikace – od IM po videokonferenci

Uživatel na portálu otevře dokument a bude se chtít spojit s autorem dokumentu. Presence – na portálu uvidí presenci autora, vyvolá s ním IM konverzaci. Následně jeden z nich vyvolá PC to PC call. Po krátkém hovoru přejde na videocall. Přizvání třetího kolegy do videokonference. Spuštění Live meeting a sdílení otevřeného spreadsheetu a interaktivní práce s daty v něm.

UC je jeden ucelený systém, integrující e-mail, instantní zprávy, prezenci, hlas a video. Celá myšlenka UC je postavena na propojení komunikačních technologií (hardwarových i softwarových) do jednoho sourodého celku, který je pro uživatele nejenom srozumitelný, ale také jednoduše použitelný. Stačí si jenom představit, jaké ulehčení práce by uživateli přinesl jeden adresář kontaktů, jedna hlasová schránka, jedna aplikace sdružující všechny typy komunikací a jedno přihlašovací jméno do všech komunikačních systémů. Platforma UC je v pojetí Microsoftu systém, který integruje elektronickou poštu, zasílání rychlých zpráv (instant messaging), indikaci stavu přítomnosti (prezence), hlasovou komunikaci, hlasovou schránku, konferenční hovory, videohovory, videokonference a webové konference. Microsoft UC přináší navíc i integraci SW světa se světem telefonním (PBX, PSTN, mobilní telefony) a umožňuje uživateli komunikovat z různých zařízení bez ohledu na to, kde se nachází.

UC VoIP volání PC to PC, nebo na pevnou linku a mobil

Scénář A) Na základě si vybrat 2 kolegy, zobrazit si jejich presenci a kontaktní info a sestavit malou třístrannou telekonferenci. První kolega call PC to PC, volaný vidí indikaci předmětu hovoru na základě předmětu původního mailu, z kterého je call iniciován. Druhý kolega bude volán PC to Mobil nebo na pevnou linku.

Scénář B) Ovládání USB phone device s Microsoft Lyncem pro sestavení volání, synchronizace kontaktů, příjem telefonu. Volání kolegovi a zanechání voice vzkazu do jeho hlasové schránky. Kolega si v Outlooku vzkaz vyzvedne, a po vyslechnutí vzkazu kliknutím zavolá zpět.

V rámci platformy Microsoft UC je možné provádět několik druhů hlasového volání.
Uživatelé mohou provádět hlasovou komunikaci z různých zařízení. Díky integraci platformy Microsoft Unified Communications do telefonního prostředí tak mohou mezi sebou komunikovat nejenom uživatelé pomocí počítače s Microsoft Lyncem, ale do konferenčních hovorů přidávat i libovolné uživatelé mobilních telefonů nebo obecně telefonní čísla z PSTN.
Podmínkou hlasové komunikace uživatele je počítač vybavený aplikací Microsoft Lync, zvukovou kartou a volitelně bezdrátovou náhlavní soupravou.

RT videokonference

Videokonference mezi RT (umístěn u stolu v rohu demoroomu) a jedním PC pracovištěm. Sestavení videokonference, demo fungování RT device (RT videokonference se povede s manager. pracovištěm, kde bude zobrazováno přes projektor, všichni tak uvidí, jak přepíná obraz konference).

V rámci Micorosoft Lync Server je možné pořádat videokonference, a to pomocí webových kamer nebo pomocí zařízení zvaného Microsoft RoundTable. RoundTable je zařízení, které je schopno pomocí soustavy kamer snímat místnost v 360 stupních a panoramaticky zobrazit zúčastněné do aplikace Live Meeting a přenést tento obraz na druhou stranu, např. do jiné pobočky dané firmy. RoundTable je navíc vybaven funkcí rozpoznávání aktivního řečníka, takže je schopno zobrazovat zrovna mluvícího uživatele. Pomocí tohoto zařízení lze pořádat videokonferenční hovory i s lidmi, kteří mají na svém počítači nainstalovánu obyčejnou webovou kameru.
Micorosoft Lync Server tak dává možnost využít videokonference všem bez rozdílu, ať už sedí v kanceláři, jsou na cestách, nebo pracují z domova.

BI (business intelligence)

Cílem business intelligence je pomáhat lidem na všech úrovních organizace získat přístup k informacím, které potřebují k rychlejšímu a kvalitnějšímu rozhodování a rozvoji podnikání. V současné době může mít každý zaměstnanec organizace okamžitý přístup k nepostradatelným obchodním datům, takže informační pracovníci se mohou rozhodovat v reálném čase a provádět akce odpovídající a směřující k cílům podniku. Způsob, jakým jednotlivci pracují a reagují na data, je klíčem k úspěchu organizace.

Manažerský informační systém – Scorecarding & Reporting

Sledování výkonnosti a zdraví společnosti. Možnosti přehledných reportů nejen na firemním portále.

Jak mohou vypadat a co nabízejí manažerské informační systémy založené na platformě Microsoft?
Řešení Microsoft Business Intelligence může být zasazeno do intranetového prostředí Microsoft Office SharePoint Serveru, dalším klientským nástrojem zůstává Microsoft Excel. Microsoft BI pokrývá datové analýzy, scorecardy, KPI, reporty, dolování dat, plánování, rozpočtování… Šest základních scénářů v krátkosti představuje jednoduchou práci s daty ve fiktivní společnosti, zabývající se velkoobchodem:

 1. Datové analýzy a scorecardy
 2. Hloubková analýza dat
 3. Reporty v internetovém prohlížeči
 4. Statické a parametrické reporty
 5. Finanční analýza v prostředí Microsoft Excel

Datová analýza a hledání souvislostí v datech

Analýza dat v Microsoft Excelu 2013. Hloubková a intuitivní analýza v datových skladech a v dalších datových zdrojích. Dolování dat a hledání souvislostí v datech.

Jak mohou vypadat a co nabízejí manažerské informační systémy založené na platformě Microsoft?
Řešení Microsoft Business Intelligence může být zasazeno do intranetového prostředí Microsoft Office SharePoint Serveru, dalším klientským nástrojem zůstává Microsoft Excel. Microsoft BI pokrývá datové analýzy, scorecardy, KPI, reporty, dolování dat, plánování, rozpočtování… Šest základních scénářů v krátkosti představuje jednoduchou práci s daty ve fiktivní společnosti, zabývající se velkoobchodem:

 1. Datové analýzy a scorecardy
 2. Hloubková analýza dat
 3. Reporty v internetovém prohlížeči
 4. Statické a parametrické reporty
 5. Finanční analýza v prostředí Microsoft Excel
Office 365

Řešení Microsoft Office 365 přináší produktivitu cloudu do firem všech velikostí, což pomáhá šetřit čas i peníze a uvolnit cenné zdroje. Spojuje cloudové verze našeho nejdůvěryhodnějšího softwaru pro e-mail, komunikaci a spolupráci - služby Exchange Online, SharePoint Online a Lync Online – s naší známou sadou pro stolní počítače Office Professional Plus. Navíc je chráněno komplexním zabezpečením a smlouvou o úrovni služeb (SLA) zajišťující 99,9% provozuschopnost.

 • Řešení Office 365 pomáhá propojit lidi novými způsoby. Uživatelé získají všechny výhody produktivity systému Microsoft Office společně s výhodami cloudových služeb.
 • Přístup téměř odkudkoli*. Řešení Office 365 zajišťuje přístup k e-mailům, dokumentům, kontaktům a kalendářům téměř odkudkoli. Sjednocuje služby založené na cloudu s nástroji produktivity, které lidé denně používají.
 • Řešení Office 365 bez problémů spolupracuje se systémem Microsoft Office a dalšími programy, které vaši zaměstnanci již používají.
 • Zabezpečení a spolehlivost na úrovni podniku.
 • Kontrola a efektivita IT. Používáte stále aktuální aktualizace služeb Exchange Online, SharePoint Online a Lync Online spolu s nejnovější verzí sady Office Professional Plus.
 • Snadno ovladatelná konzola pro správu umožňuje uchování kontroly nad funkcemi, nastavením a nasazením v celé organizaci.
 • * Přístup z mobilních zařízení vyžaduje možnosti sítě Wi-Fi nebo závisí na dostupnosti sítě poskytovatele.
Project

Nabízí celou řadu nástrojů pro řízení projektů s výhodným poměrem využitelnosti, účinnosti a flexibility, který zajišťuje efektivnější a účinnější vedení projektů.

Project a Project portfolio management

Možnosti řízení projektů s využitím platformy Microsoft Project. Ukázka existence více strukturovaných projektů, jejich správa a koordinace v prostředí Project Serveru.

S projektovým řízením a projekty obecně se v dnešní turbuletní době setkáváme na každém kroku – uvedení nového výrobku, marketingová kampaň, výstavba závodu nebo stěhování do nových kanceláří. To vše jsou aktivity, které je třeba komunikovat, plánovat, organizovat, alokovat pro ně potřebné zdroje, vykazovat stav plnění úkolů a vyhodnocovat průběh projektu. Řešení Project Professional 2010 nabízí širokou škálu nástrojů pro projektové řízení na celopodnikové úrovni - od vedoucích projektů, členů projektových týmů až po vedení společnosti.

Windows 8

Ukázka systému Windows 8 na různých typech počítačů, desktop, notebook, mini notebook.

Domácí použití systému Windows 8

 • Windows Media Center
 • Propojení systému Windows 8 s Windows Home Serverem

Firemní použití systému Windows 8

 • Ukázka systému Windows 8 a novinek, které lze využít při každodenních úkonech v kanceláři

Více informací: Web Windows

ForeFront

Microsoft Forefront pomáhá poskytovat vyšší ochranu a kontrolu zabezpečení síťové infrastruktury.

Bezpečnost v prostředí operačního systému Windows - ForeFront

Provedení distribuce, instalace klienta ForeFront. Konfigurace aktualizací, aktualizace. Reportování a centrální správa.

Na bezpečnost informací je v posledních letech kladen stále vyšší důraz. Již před lety ukázaly průzkumy světových agentur fakt, že ztráta či zničení fyzického zařízení není pro současné společnosti zdaleka tak bolestivá, jako ztráta či zneužití informací, mnohdy zcela strategických pro chod a možnost existence společnosti. Operační systém Windows 7 sám o sobě přináší v oblasti zabezpečení mnohé nové principy a mechanismy. Zejména v integraci do podnikového prostředí se pak ve spojitosti s Active Directory a s nástrojem ForeFront for Windows Client stává skutečně bezpečným a z bezpečnostního hlediska snadno spravovatelným systémem.

Microsoft Desktop Optimization Pack

Bezpečnost v prostředí operačního systému Windows - ForeFront

Provedení distribuce, instalace klienta ForeFront. Konfigurace aktualizací, aktualizace. Reportování a centrální správa. Více informací o MDOP.

Kde nás najdete

Superkancelář se nachází v areálu BB Centra, budova Alfa, Vyskočilova ulice 1461/2a, Praha 4, zastávka MHD Brumlovka.

Jak se k nám dostanete (mapa).

 • Autem:
  Pojedete-li autem po dálnici D1 v kterémkoli směru, sjedete směr Michle přímo u budovy Alpha.
  Parkoviště společnosti se nachází zde. Vjezd na parkoviště se nachází na rohu ulic Baarova a Telčská. Na výše uvedeném plánku naleznete přístupové cesty k parkovišti.
 • MHD:
  Použijete-li metro (linka C), vystupte na stanici Budějovická a přestupte na autobus č.118 nebo č.121, kterým pojedete jednu stanici na zastávku Brumlovka. Vystoupíte přímo před budovou Alpha. Naše recepce je v 7. patře.
 • Meeting point a SuperKancelář
  Nachází se v 7. patře budovy vedle recepce společnosti Microsoft. Pro telefonický kontakt můžete použít telefonní číslo +420 261 197 253 (po-pá 9:00-17:00)
Ikona: Microsoft Windows 8

Microsoft Windows

Windows 8 je nová verze operačního systému, která přináší nové možnosti interakce s počítačem, novinky v uživatelském prostředí, vyšší bezpečnosti a další vylepšené funkce.
Stáhnout zkušební verzi

Ikona: Windows Phone

Windows Phone

Když jste zrovna na cestách, nemusíte své zákazníky omezovat, díky Windows Phone zůstanete v kontaktu neustále při zachování komfortu své kanceláře.

Ikona: Microsoft Exchange

Microsoft Exchange Server 2010

Microsoft Exchange 2010 je nejnovější verze prvotřídního podnikového řešení společnosti Microsoft pro zasílání zpráv a spolupráci.
Stáhnout zkušební verzi

Ikona: Microsoft Office

Microsoft Office 365

Služby Microsoft Office 365 vám umožňují pracovat takřka odkudkoli a na prakticky libovolném zařízení, ať již jste profesionál, nebo menší firma.
Stáhnout zkušební verzi

Ikona: Microsoft Lync

Microsoft Lync

Microsoft Lync představuje ucelené řešení pro hlas, rychlé zprávy, audio, video a webové konference v bohatším a jednodušším prostředí.
Stáhnout zkušební verzi

Ikona: SQL Server

Microsoft SQL Server

SQL Server je produkt vyvinutý v souladu s vizí společnosti Microsoft pro datovou platformu, protože umožňuje kdykoli spravovat data z jakéhokoli místa.
Stáhnout zkušební verzi

Kontakt a objednání Superkanceláře

Meeting point a SuperKancelář

Nachází se v 7. patře budovy vedle recepce společnosti Microsoft.

Pro objednání použijte e-mailovou adresu skancl@microsoft.com.