Distribuer: Konsulenttjenester

Rask og effektive distribusjon av Microsoft-teknologiene dine gjør at du raskere ser verdien av investeringene, og når dine ansatte utnytter teknologiene maksimalt, utvikler de samtidig egne ferdigheter og driver forretningene fremover. Konsulentene i Microsoft-tjenester hjelper organisasjonen din å distribuere og innføre Microsoft-teknologier på en rask og kostnadseffektiv måte, og vi kan redusere risikoen for de mest komplekse satsningene dine. Vi besitter ekspertise på Microsoft-plattformen og samarbeider med et globalt nettverk av partnere og tekniske fellesskap, og dette gjør oss bedre i stand til å se mulighetene du har gjennom innovasjon og Microsoft-teknologier og -løsninger.

Din verdi

Microsoft-tjenester kan hjelpe deg å oppnå:

  • raskere verdi på investeringer
  • redusert risiko og smidigere implementering
  • gjennomført og forbedret bruk – mer bruk av teknologien du har innført
  • økt avkastning på forretninger som følge av investeringer i Microsoft-teknologier
  • tilgang til ressurser som for eksempel eksperter på Microsoft-emner, Microsoft Centers of Excellence og globale partnernettverk

Vår tilnærming

Vi har veiledet utallige implementeringer over hele verden innenfor hver tenkelige bransje, og all erfaring og ekspertise bruker vi nå til det beste for deg. Fra erfaringen med kunder som var tidlig ute med å innføre teknologien, og takket være løsningsspesialister i våre Centers of Excellence rundt om i hele verden, har vi bygget opp et omfattende sett av velprøvde praksiser som vi kan dra veksler på. Vi har en unik tilgang til Microsoft-produktgrupper og kan opptre som talspersoner for IT-personalet ditt, samtidig som vi formidler ekspertuttalelser om den nyeste Microsoft-teknologien tilbake til deg. I samarbeid med et stadig voksende nettverk av globale partnere og vår egen avdeling for globale leveranser, har vi spesialkompetanse og utenlandsressurser tilgjengelig ved behov.

Ressurser