Planera: Enterprise Strategy

För att du ska kunna utnyttja det fulla värdet av dina nuvarande och kommande teknikinvesteringar, och se till att de här investeringarna passar dina verksamhetsmål, erbjuder Microsoft Services professionella planerings- och strategitjänster som fokuserar på just det här – att nå verksamhetsresultat genom rätt teknikanvändning. Microsofts Enterprise Strategy Program är ett upplägg som omfattar organisering, strategi och planering, arkitektur och IT samt tjänster för verksamhetsdrift.

Vad du tjänar på det

Via vårt Enterprise Strategy Program kan vi hjälpa dig att:

 • Se nya möjligheter att använda tekniken för att nå uppsatta mål, till exempel minska infrastrukturkostnaderna eller höja produktiviteten
 • Nå resultat snabbare genom att minska den tid det tar att tjäna in det du investerar i en lösning
 • Maximera avkastningen på dina teknikinvesteringar i produkter och tjänster från Microsoft

För att du ska kunna få hjälp att nå särskilda mål omfattar programmet:

 • Ett team med erfarna arkitekter
 • Djupgående kontakter med ett nätverk med Microsoft-ämnesexperter
 • Branschinformation, inklusive undersökningar och best practice
 • Tillgång till informationsgenomgångar, workshopar och arkitektforum

Vårt sätt att arbeta

Vi erbjuder verktyg och affärsmetoder som hjälper till att skapa direkt och långsiktig avkastning inom dessa områden:

 • Organisering – Vi hjälper dig med planering, uppgradering, resurser och resultatuppföljning som anpassar verksamhetens drift till dina affärsplaner på ledningsnivå.
 • Strategi och planering – Vi hjälper dig att skapa en strategisk översikt över din Microsoft-plattformsinvestering. Den kopplar samman affärs- och IT-krav och vägleder vid beslut om var dina investeringar kan ge ”snabba vinster” och var du ska göra ”stora satsningar” i framtiden.
 • Arkitektur – Vi hjälper dig att ta fram ett hållbart arkitekturprogram som anpassar din IT-plan efter Microsofts. Det hjälper dig att förbättra verksamheten, informationen, integreringen och lösningskomponenterna i din arkitektur i takt med att nya tekniker presenteras.
 • Affärsmetoder – Vi hjälper dig att upprätta lämpliga affärs- och IT-metoder som "fungerar enligt planen" nu när du faktiskt har en plan. Det kan till exempel handla om förändringshantering, optimering av styrningen, hantering av förmåner och utbildning av personalen.

Enterprise Strategy Program kan hjälpa dig med metoder och tillvägagångssätt för de särskilda problem eller möjligheter som du vill ta itu med.

Fler resurser