Hình dung lại với đám mây.

Các doanh nghiệp kỹ thuật số thành công đang áp dụng các khái niệm về dữ liệu di động, xã hội, và lớn một cách toàn diện để hình dung lại doanh nghiệp của họ. Đám mây tạo ra các kết nối.

Tìm hiểu thêm

Tập trung vào con người.

Cung cấp những trải nghiệm lôi cuốn trực tiếp nhân viên và đối tác của bạn, tăng cường sự tham gia của họ và cho phép họ đạt năng suất tối đa.

Tìm hiểu thêm

Tầm cỡ doanh nghiệp.

Hãy thay đổi căn bản cách thức vận hành và cạnh tranh của doanh nghiệp của bạn bằng cách hợp tác với một công ty có kinh nghiệm, tầm và dấu ấn bạn có thể tin tưởng.

Tìm hiểu thêm

Toàn diện.

Không doanh nghiệp nào là một hòn đảo. Hợp tác với các cơ sở phát triển lớn nhất thế giới, với một danh mục đầu tư tích hợp các dịch vụ đám mây trên các nền tảng, ứng dụng, và thiết bị.

Tìm hiểu thêm
NEXT:
Hiển thị thêm

Hình dung lại doanh nghiệp

Việc sử dụng rộng rãi công nghệ được kết nối ngày nay đã thay đổi kỳ vọng khách hàng một cách mạnh mẽ, cung cấp cơ hội cho những công ty để hoàn thiện theo cách mới. Rõ ràng, mọi doanh nghiệp hiện đang chuyển mình sang doanh nghiệp số. Microsoft có thể giúp bạn biến đổi thành doanh nghiệp có khả năng đáp ứng cao, chú trọng tới khách hàng.