Tervis ja ohutus

Kasutusnõuded


Selleks et kasutaja saaks HoloLensi abil hologramme õigesti ja mugavalt vaadata, peab tema pupillivahe (kahe pupillitsentri vaheline kaugus) olema vahemikus 51–74 mm. Enamiku täiskasvanute ja vähemalt 13-aastaste laste pupillivahe jääb sellesse vahemikku. HoloLensi ei tohiks kasutada alla 13-aastased lapsed. 3D-sisu vaatamiseks on vaja head binokulaarset nägemist. HoloLensi võib kanda enamiku prillide peal ja kasutada koos kontaktläätsedega. Kui teil on binokulaarse nägemise häire, nt strabism (esotroopia, eksotroopia), ei pruugi teil olla võimalik vaadata ruumilisi kujutisi ilma ebamugavustundeta. Väiksel arvul inimestel võib olla binokulaarse nägemise häire, millest nad pole teadlikud enne, kui proovivad vaadata ruumilisi kujutisi. Kui te ei näe ruumilisi kujutisi selgelt ja ebamugavustundeta, kaaluge silmaarsti poole pöördumist.

Ohutus ja mugavus


See sümbol tähistab seadmejuhendis ohutuse ja tervisega seotud teatisi.

HOIATUS


Kui HoloLensi ei seadistata, kasutata või hooldata õigesti, suurendab see raskete vigastuste, surma, varalise kahju, toote või sellega seotud tarvikute kahjustumise tõenäosust. Kui laenate HoloLensi kellelegi teisele, veenduge, et ta saaks aru selles juhendis esitatud tervise- ja ohutusteabest ning teeks kalibreerimisrakenduses nõutud toimingud.

Hoiatus. Kasutada ainult ohutus keskkonnas.

HoloLensi kasutamine võib hajutada teie tähelepanu ja muuta ümbruse tajumise keerulisemaks. Hologrammid võivad näida kaugelasuvana ja siiski varjata lähedalasuvaid esemeid.
Kasutada ainult teie tegevuse jaoks sobivas ja ohutus kohas. Vältige kohti ja esemeid, mille otsa võite komistada ja end ära lüüa, nt treppe, madalaid lagesid, hapraid või väärtuslikke esemeid, mida võite kahjustada. Ärge kasutage HoloLensi, kui ohutuse tagamiseks on vaja piiramata vaateväli või tähelepanu, nt sõiduki juhtimise või muu potentsiaalselt ohtliku tegevuse ajal.

Ettevaatust. Ebamugavustunne


HoloLensi kasutamise ajal võite tunda ebamugavust. Esimesed HoloLensi kasutuskorrad peaksid kestma lühikest aega ja tuleks teha pause. Kui tunnete ebamugavust, katkestage HoloLensi kasutamine ja puhake, kuni tunnete end paremini. Ebamugavustunne võib väljenduda iivelduse, kinetoosi, uimasuse, tasakaaluhäirete, peavalu, jõuetuse, silmade väsimise või silmade kuivamisena. Lisateavet vt aadressilt hololens.com/support/comfort.

Ettevaatust. Hübriidreaalsuse mugav kasutamine


Mõni inimene võib tunda ebamugavust (nt iiveldust, kinetoosi, uimasust, tasakaaluhäireid, peavalu, jõuetust, silmade väsimust või kuivamist) hübriid- või virtuaalreaalsuse kasutamisel ja eriti selle kasutamisega harjumise ajal. Kinetoos ja sellega seotud sümptomid ilmnevad tavaliselt siis, kui silmadega nähtav ei vasta sellele, mida teie keha tajub. Kui teil esineb muudes olukordades kinetoosi, te kardate kõrgust, teil on migreenihood, sisekõrvahäired või mõni muu terviseprobleem, on toote kasutamisel ebamugavustunde tekkimise tõenäosus suurem.
Mõni olukord soodustab ebamugavustunde tekkimist.
Järgnevalt on toodud mõned näited sellistest olukordadest.

 • Olete uus kasutaja – sümptomid annavad tavaliselt järele, kui teie nägemismeel HoloLensi kasutamisega kohaneb.
 • Ekraan pole kalibreeritud või peakomplekt pole õigesti ette pandud. Veenduge kalibreerimisrakenduse abil, et HoloLens on õigesti kalibreeritud ja joondatud.
 • Teatud sisu, eriti mäng või film, mis tekitab tunde, et liigute ruumis või vaatate kõrgelt alla, või tegevus, mis hõlmab liikuvate objektide jälgimist.
 • Kasutate HoloLensi pikka aega ja ei tee pause.
 • Kasutate HoloLensi täielikus pimeduses, mistõttu te ei taju perifeerses nägemisväljas visuaalseid orientiire.
Esimeste kasutuskordade kestus võiks olla lühike. Alustage kasutamist ettevaatlikult, et mõista, kuidas virtuaalsed objektid ja tegelik maailm omavahel suhestuvad. Enamiku inimeste ebamugavustunne peaks vähenema pärast esimestel kasutuskordadel toimuvat kohanemist.
Tehke regulaarselt pause ning ebamugavuse tundmise korral katkestage kasutamine ja puhake. Sobiv pauside tegemise aeg ja nende kestus võib kasutajati erineda ja oleneda HoloLensi abil tehtavast tegevusest.
Kui tunnete ebamugavust, katkestage HoloLensi kasutamine ja puhake, kuni tunnete end paremini. Tasakaaluhäiretest võib aidata kiiremini taastuda istumine soojas ja hästivalgustatud keskkonnas. Kui teil ilmneb tasakaaluhäire, vältige kuni taastumiseni tegevusi, milleks on vaja normaalset tasakaalu, koordinatsioonivõimet või muud sarnast. Veenduge, et ekraan oleks õigesti kalibreeritud. Kui tunnete ebamugavust, jätke meelde, millise sisu vaatamisel ja millistel muudel asjaoludel see ilmnes, et saaksite järgmisel kasutuskorral paremini ja hõlpsamalt kohaneda. Kohanemiseks kuluv aeg võib inimestel olla erinev. Kaaluge suuremal arvul või pikemate pauside tegemist.
Kui sümptomid on tõsised või ei lakka, pöörduge arsti poole. 3D või hübriidreaalsuse vaatamist pole seostatud nägemismeele arengu kahjustumise ega normaalse nägemise häirete tekkega. Kui te ei näe ruumilist efekti selgelt ja ebamugavustundeta, kaaluge pöördumist silmaarsti poole, kuna teil võib olla diagnoosimata nägemishäire.

Hoiatus. Peate olema füüsiliselt võimeline seadet soovitud viisil kasutama.

Teie tasakaal ja füüsilised võimed peavad olema HoloLensi kasutamisel tehtavate liigutuste tegemiseks piisavalt head. Tehke regulaarselt pause ning katkestage kasutamine ja puhake, kui tunnete väsimust, valu või ebamugavust.

Hoiatus. Kuulmisohutus


Määrake helitugevus, mis võimaldab vaikses keskkonnas selgelt kuulda; ärge määrake valjemat helitugevust.
 • Ärge suurendage helitugevust, kui olete juba alustanud kuulamist. Aja jooksul kõrv kohaneb ja liiga vali heli võib tunduda tavapärasena, kuigi see võib kahjustada teie kuulmist.
 • Ärge suurendage helitugevust välise müra summutamiseks. Välise müra ja kõrvaklappidest kostuva heli koosmõju võib kahjustada teie kuulmist. Helitugevust suurendamata aitavad müra summutada suletud või mürasummutavad kõrvaklapid.
 • Kui te ei erista lähedal seisva ja tavapärase häälega rääkiva isiku lausutud sõnu, vähendage helitugevust. Normaalse helitugevusega kõnet summutav heli võib kahjustada teie kuulmist. Isegi suletud või mürasummutavate kõrvaklappide kasutamise korral peaksite suutma mõista lähedalasuvate inimeste kõnet.

Hoiatus. Kuulake valju heli võimalikult lühikest aega.

Mida kauem te valju heli kuulate, seda tõenäolisemalt kahjustate oma kuulmist. Mida valjem on heli, seda kiiremini kahjustab see teie kuulmist.
 • Seadmes maksimaalsel helitugevusel kõrvaklappidega muusika kuulamine võib kahjustada teie kuulmist püsivalt juba 15 minuti jooksul.
 • Kuulmiskahjustuse võib tekitada ka väiksem helitugevus, kui puutute sellega kokku mitu tundi.
 • Päeva jooksul kuuldavate helide mõju on kuhjuv. Kui puutute kokku muude valjude helidega, kahjustab suur helitugevus teie kuulmist tavalisest kiiremini.
 • Kui soovite kasutada seadet ohutult ilma ajalise piiranguta, määrake nii väike helitugevus, mis võimaldab vestelda läheduses asuvate inimestega.

Hoiatus. Pöörake tähelepanu kuulmise halvenemisele viitavatele sümptomitele.


Lõpetage selle seadme kasutamine ja laske kontrollida oma kuulmist järgmistel juhtudel.
 • Teie kuulmine halveneb.
 • Teie kõrvus heliseb.
 • Teie kõne tundub olevat summutatud.
 • Heli tundub tuhm või lame..
Soovitame lasta oma kuulmist korrapäraselt kõrvaarstil kontrollida.

Hoiatus. Ärge proovige seadet parandada.

Hoiatus. Ärge proovige seadet, selle tarvikuid ega toiteplokki lahti võtta, avada, hooldada ega muuta.

Selline tegevus võib põhjustada elektrilöögi või osutuda ohtlikuks muul viisil.

Hoiatus. AC-adapteri ohutus

Järgmiste ettevaatusabinõude eiramine võib põhjustada raske vigastuse või surmaga lõppeva elektrilöögi või tulekahju ja seadet kahjustada. Seadme jaoks sobiva toiteallika valimiseks toimige järgmiselt.
 • Kasutage ainult seadmega kaasas olnud või Microsofti volitatud edasimüüjalt hangitud toiteplokki ja toitejuhet.
 • Ärge kasutage ebastandardseid toiteallikaid (nt generaatoreid või vaheldeid) isegi juhul, kui pinge ja võnkesagedus näivad sobivat. Kasutage ainult standardseid vahelduvvoolu pistikupesi.
 • Vältige pistikupesa, pikendusjuhtme või muu elektrikontakti ülekoormamist. Veenduge, et kasutatav kontakt oleks ette nähtud kasutamiseks voolutugevusega (amprites [A]), mida kasutab see seade (märgitud toiteplokil) ja mis tahes muud samasse vooluringi ühendatud seadmed.
 • Kui seadme vahelduvvoolupistiku tikud saab hõlpsamaks ladustamiseks kokku panna või sisse lükata, veenduge enne vahelduvvoolupistiku lükkamist pistikupessa, et pistiku tikud oleksid täielikult kasutusasendis.
Kui seadme vahelduvvoolupistiku tikud on eemaldatavad või toiteplokiga kasutamiseks on ette nähtud universaalne adapter, veenduge enne vahelduvvoolupistiku lükkamist pistikupessa, et tikkude asetus vastaks pistikupesa tüübile ja et toiteplokk oleks adapteriga korralikult ühendatud.

Ettevaatust. Kaabli- ja juhtmeohutus

Paigaldage kõik kaablid ja juhtmed nii, et nende läheduses liikuvad inimesed ja lemmikloomad ei komistaks nende otsa ega tõmbaks neid kogemata. Ärge lubage lastel kaablite ega juhtmetega mängida. Seadme kasutamise ajal vältige toitejuhtme sikutamist.
Toitejuhtmete ja toiteploki kahjustuste ärahoidmiseks toimige järgmiselt.
 • Veenduge, et keegi ei saaks toitejuhtmete peale astuda.
 • Kaitske juhtmeid kokkusurumise ja järsu nurga alla painutamise eest, eriti kui need on ühendatud toiteallika, toiteploki ja seadmega.
 • Toitejuhtmeid ei tohi äkitselt sikutada, järsu nurga alla painutada ega muul viisil väärkasutada.
 • Hoidke toitejuhtmed kuumusallikatest eemal.
 • Hoidke toitejuhtmetest eemal lapsed ja lemmikloomad. Ärge lubage lastel ega loomadel juhtmeid hammustada või närida.
 • Toitejuhtmete lahtiühendamiseks tõmmake pistikut, mitte toitejuhet.
 • Kui toitejuhet või toiteplokki on kahjustatud, lõpetage kohe selle kasutamine.
 • Eemaldage seade vooluvõrgust äiksetormi ajal või kui te ei kasuta seda pikka aega.

Hoiatus. Akuohutus


Seadmes on sisseehitatud aku ja selle väärkasutus võib põhjustada plahvatuse. Ärge kuumutage, avage, torgake, moonutage ega põletage seadet. Ärge jätke seadet pikaks ajaks otsese päikesevalguse kätte, kuna see võib kahjustada akut või sulatada seadme mõne osa. Seadme akut ei tohi vahetada tavakasutaja, akut võib vahetada ainult Microsofti esindaja või Microsofti volitatud teenusepakkuja. Lisateavet vt aadressilt www.hololens.com/support.

Hoiatus. Seadme kasutamine vee ääres


Tulekahju või elektrilöögi vältimise huvides ärge kasutage seadet vee ääres. Kaitske seda vihma ja niiskuse eest. Ärge üritage seadet kuivatada fööni abil ega mikrolaineahjus.

Hoiatus. Võrguhäirete vältimiseks järgige juhiseid.

Lülitage HoloLens välja kohtades, kus on sildid, mis paluvad teil seda teha. Lennukis lülitage seade alati välja, kui pardapersonal seda palub, samuti lülitage raadiovõrguseade välja enne selle pakkimist pagasisse.

Hoiatus. Plahvatusohtlikud keskkonnad

Sageli on plahvatusohtlikud keskkonnad vastavalt tähistatud, kuid mitte alati; plahvatusohtlik keskkond võib olla tankimisala (nt laevateki all), kütuse või kemikaalide üleandmis-, vastuvõtu- ja hoiurajatised või piirkonnad, mille õhk sisaldab kemikaale või osakesi, näiteks viljatolmu või metallipulbrit. Kui viibite mõnes eespool mainitud keskkonnas, lülitage HoloLens välja ja ärge eemaldage ega paigaldage akulaadijat, vahelduvvooluadapterit ega mõnda tarvikut. Sellises keskkonnas tekkiv säde võib põhjustada plahvatuse või tulekahju.


Hoiatus. Isiklikud meditsiiniseadmed

Elektriseadmete raadiosagedussignaalid võivad segada muude elektriseadmete tööd ja põhjustada rikkeid. Kuigi seade on välja töötatud, katsetatud ja toodetud kooskõlas riiklike (nt Ameerika Ühendriikide ja Kanada) raadiosagedussignaalidele kohalduvate määrustega, võivad seadme raadiovõrgusaatjad ja vooluvõrk põhjustada häireid muu elektroonika töös. Seetõttu võtke kasutusele järgmised ettevaatusabinõud. Südamestimulaatorid. Tervishoiutööstuses tegutsevate tootjate ühendus soovitab südamestimulaatori võimaliku tööhäire vältimiseks hoida raadiosideseadet südamestimulaatorist vähemalt 15 cm kaugusel.
Südamestimulaatorite kasutajad.

 • Hoidke sisselülitatud raadiosideseade südamestimulaatorist alati vähemalt 15 cm kaugusel.
 • Lülitage seade viivitamatult välja, kui teil on alust kahtlustada, et see häirib südamestimulaatori tööd.

Ettevaatust. Kuumusega seotud probleemid


Tavapärase kasutamise ajal võib seade muutuda väga soojaks. Seade vastab infotehnoloogilise riistvara rahvusvahelise ohutusstandardiga (IEC 60950-1) määratud kasutajasõbraliku pinnatemperatuuri piirmäärale. Kuumusega seotud probleemide tekkevõimaluse vähendamiseks järgige neid juhiseid.
 • Tagage piisav õhuringlus seadme ümber ja all.
 • Olge ettevaatlik, kui kasutate seadet nii, et see puutub vastu patja, tekki, mütsi või mõnda muud pehmet materjali, sest selline materjal võib takistada õhuringlust ja põhjustada seadme ülekuumenemist.
 • Kui teie seade on muutunud ebamugavalt soojaks, võtke see peast ära ja tehke paus.

Hoiatus. Fotosensitiivsed haigushood

Väiksel arvul inimestel võivad teatud kujutised (sealhulgas vilkuvad tuled või videomängudes kuvatavad mustrid) põhjustada haigushooge. Ka inimesel, kellel pole varem selliseid haigushooge või epilepsiat esinenud, võib olla diagnoosimata terviseprobleem, mis võib videomängude vaatamise ajal põhjustada fotosensitiivse epilepsia haigushoo.
Haigushoo sümptomid võivad olla erinevad, näiteks peapööritus, nägemishäired, silma- või näotõmblused, käte või jalgade tõmblused või värisemine, tasakaaluhäired, segadus või lühiajaline teadvusekaotus. Haigushoog võib väljenduda ka teadvuse kaotuse või krampidena, mis võib kukkumise või enese äralöömise korral tekitada vigastusi.
Kui teil esineb mõni ülalkirjeldatud sümptom, lõpetage kohe seadme kasutamine ja pöörduge arsti poole. Lapsevanemad peaksid ülalkirjeldatud sümptomeid silmas pidades oma lapsi jälgima või neilt sümptomite esinemise kohta küsima, kuna sellised haigushood esinevad tõenäolisemalt just lastel ja noortel. Fotosensitiivse epilepsia haigushoogude esinemistõenäosust saab vähendada järgmisi ettevaatusabinõusid rakendades.
 • Kasutage HoloLensi hästivalgustatud ruumis.
 • Ärge kasutage HoloLensi, kui olete uimane või väsinud.

Kui teil või mõnel teie sugulasel on varem haigushooge või epilepsiat esinenud, pidage enne HoloLensi kasutamist nõu arstiga.

Hoiatus. Lämbumisoht

Seade võib sisaldada väikseid osi, mis võivad alla 3-aastastele lastele olla lämbumisohtlikud. Hoidke väiksed osad lastele kättesaamatus kohas.

Ettevaatust. Nahaärritus

Seade on valmistatud kantavates tarbeelektroonikaseadmetes tavaliselt kasutatavatest materjalidest. Siiski võib mõnel inimesel esineda allergiast või muust tundlikkusest tingitud nahaärritus.
Nahaärrituse tekketõenäosuse vähendamiseks toimige järgmiselt.
 • Kui seade saab märjaks, kuivatage see lapiga ära.
 • Vältige kreemide või muude toodete kasutamist nendes peapiirkondades, mis puutuvad kokku HoloLensiga.
 • Ärge kandke HoloLensi vigastatud naha peal.
 • Reguleerige peakomplekti võru nii, et see tunduks mugav, ärge pingutage peavõru nii, et see oleks kandmise jaoks ebamugavalt kitsas.
Kui teil tekib nahaärritus, katkestage HoloLensi kasutamine. Kui sümptomid on tõsised või ei lakka, pöörduge arsti poole.

Hoiatus. Rakendage kasutuskeskkonnale sobivaid silmade kaitsmise meetmeid.


HoloLens ei ole ette nähtud kasutamiseks kaitseprillidena ballistiliseks löögikaitseks (Z87.1+) või prahi, kemikaalide, UV-kiirguse jms vastu. HoloLensi on katsetatud ja see vastab standardite ANSI Z87.1, CSA Z94.3 ja EN 166 ballistilise löögikaitse põhinõuetele.