Microsoft® i tudengipood

Tingimused

Kuupäevastatud jaanuaris 2013

Microsoft pakub programmis osalemiseks sobilikele üliõpilastele, õppejõududele ja töötajatele (allpool määratletud „sobilikud õpilased”) tudengipoe kaudu soodushinnaga tarkvara, riistvara ja muid tooteid („Program”). Programm, mis hõlmab ka programmi raames tehtavaid sooduspakkumisi, on sobilikele õpilastele saadaval järgmistel tingimustel („Terms”). Programmis osaledes ja programmi pakkumisi kasutades kinnitate, et olete sobilik õpilane ning nõustute siintoodud tingimustega. Kui nende tingimustega pole määratud teisiti, kehtivad programmi raames ostetud toodetele kõik muud Microsoft Store'i ostutingimused, sealhulgas piiramatu tagastamisvõimalus ning müügi- ja kasutustingimused.

PROGRAMMI KIRJELDUS

Sobilikud õpilased võivad kasutada programmi pakkumisi ja osta tooteid Microsofti tudengipoe veebisaidilt aadressil https://www.microsoft.com/et-ee/store/b/home („Pakkumise veebisait”) või sellega seotud URL-idelt.

PROGRAMMI JA PAKKUMISE KESTUS

Programm kestab seni, kuni Microsoft selle peatab. Microsoft säilitab õiguse programmi ja siintoodud tingimused mis tahes ajal ja põhjusel peatada, tühistada või neid muul viisil muuta. Microsoft säilitab ka õiguse mis tahes programmiga seotud pakkumisi mis tahes ajal või põhjusel peatada, tühistada või muul viisil muuta.

SOBILIKKUSE NÕUDED PROGRAMMI KASUTAMISEKS

TProgramm on saadaval ainult alltoodud kriteeriumidele vastavatele inimestele (sobilikud õpilased):

  1. Isik peab olema täis- või osaajaga üliõpilane, õppejõud või töötaja sobilikus akrediteeritud haridusasutuses ja peab nõudmisel esitama Microsoftile või Microsofti määratud edasimüüjale tõendi haridusasutuses õppimise või töötamise kohta. Programmis ei saa osaleda nende asutuste vilistlased,
  2. isik peab kinnitama sobilikkust pakkumise saidi võrgus tehtava haridusasutuse kontrollimisprotsessi kaudu ja
  3. isikul peab olema Microsofti konto või ta peab looma selle ostmise ajal.

Kui osalete programmis, säilitab Microsoft õiguse teiega otse või määratud edasimüüja kaudu ühendust võtta, et kontrollida, kas olete sobilik õpilane. Kui otsustate mitte esitada Microsoftile või määratud edasimüüjale piisavaid tõendeid, et olete sobilik õpilane, nõustute tasuma Microsoftile programmi sooduspakkumise hinna ja sama toote hinnangulise täieliku jaehinna vahe. Microsoftil on ainuõigus otsustada, kas programmis osalemiseks sobilikkuse tõendamiseks esitatud dokumendid on piisavad. Microsofti määratud edasimüüjale sobilikkuse kohta teavet pakkudes nõustute, et edasimüüja võib seda teavet programmiga seoses Microsoftiga jagada.

Microsoft võib haridusasutuse kontrollimisprotsessi võrgus kinnitamise asemel võtta oma äranägemisel vastu ka muid programmis osalemiseks sobilikkuse kinnitamise viise. Microsoft võib oma äranägemisel määrata programmis osalemiseks sobilikkuse kriteeriumid ja neid muuta või keelduda sobilikuks tunnistamisest mis tahes ajal ning põhjusel.

OSTUPIIRANGUD

Soodushinnaga tarkvara:

  1. Office 365 University tarkvara: iga sobilik õpilane võib osta maksimaalselt kuni kaks Office 365 University toodet. Sobilik õpilane võib aktiveerida alles teise Office 365 University toote kolm aastat pärast algset aktiveerimist.
  2. Tarkvarapakett Windows 8 Professional Student: iga programmis osalemiseks sobilik õpilane võib osta kuni viis (5) litsentsi 12 kuu vältel.
  3. Muu pakutav tarkvara: kui kindla pakkumise tingimustes pole määratud teisiti, võib sobilik õpilane osta programmi raames 12 kuu jooksul maksimaalselt kuni kolm tarkvaralitsentsi ja ühe tarkvaralitsentsi ühe tarkvaratoote kohta. Ühe majapidamise jaoks ei tohi osta 12 kuu vältel rohkem kui kolm tarkvaralitsentsi.

Soodushinnaga riistvara ja muud tooted:

Ka riistvara või muud mittetarkvaralist toodet hõlmavate programmi pakkumistega ostetavate toodete arv õpilase, majapidamise või ajavahemiku kohta võib olla piiratud selle pakkumise tingimuste järgi.

PAKUTAV TARKVARA

Programmi raames pakutakse ainult tarkvaratoodete elektrooniliselt allalaaditavaid versioone. Mõne toote puhul võib pakkumise veebisaidil olla tellimisel lisatasu eest saadaval ka varukoopia plaat.