Privaatsus. Teie olete kõige olulisem

Mõistame, et kui kasutate meie pilvteenuseid, usaldate meie kätte ühe oma kõige väärtuslikuma vara – andmed.

A woman standing at a desk in a conference room, touching a large Surface device monitor.

Meie kohustused põhinevad rangetel lepingulistel garantiidel, seega saate olla kindel, et tagame teie andmete privaatsuse ja konfidentsiaalsuse ning kasutame teie andmeid ainult teie ootustele vastavalt.


Kontroll teie andmete üle on teie enda kätes

Meie lähenemine privaatsusele on ajahambale vastu pidanud. Üks selle lähenemise põhimõtteid on see, et kontroll pilvkeskkonnas talletatud andmete üle jääb teile endale. Ehk teisisõnu öeldes on kontroll teie andmete üle teie enda kätes. Microsoft tagab selle meie võetud lepinguliste kohustustega.

Teadke, kus teie andmed asuvad ja kuidas neid kasutatakse

Microsofti kommertspilvteenuste kasutamisel saate valida oma ettevõtte jaoks sobiva teenuse ja andmeasukoha.


Kaitseme teie andmeid nii jõudeolekus kui ka edastusolekus

Microsoft kasutab parimaid krüptimismeetmeid, et kaitsta teie andmeid nii jõudeolekus kui ka edastusolekus. Meie krüptimisprotokollid ei luba andmetele loata juurde pääseda. Muu hulgas kasutame vähemalt kahte üksteisest sõltumatut krüptimiskihti, et andmed oleksid kaitstud ka siis, kui ühest kihist läbi murtakse.

Jõudeolekus andmed

Microsofti pilvkeskkonnas on kasutusel terve hulk krüptimisvariante kuni AES-256, mis võimaldab teil paindlikult valida just sellise lahenduse, mis sobib teie ettevõtte jaoks kõige paremini.

Edastusolekus andmed

Microsoft kasutab ja lubab kasutada valdkonna jaoks sobivaid krüptitud transpordiprotokolle, nagu transpordikihi turvet (TLS-i) ja internetiprotokolli turvet (IP-turvet).

Krüptovõtmed

Kõik Microsofti hallatavad krüptovõtmed on kindlalt kaitstud ja aitavad mitmesugusete tehnoloogiate (nt Azure’i võtmehoidla) kaudu reguleerida juurdepääsu paroolidele, krüptovõtmetele ja muudele saladustele.


Kaitseme teie andmeid

Microsoft kaitseb teie andmeid selgelt määratletud ja põhjalikult sisse töötatud reageerimispoliitikate ja -protsesside, jõuliste lepinguliste kohustuste ning vajadusel ka kohtu kaudu. Oleme veendunud, et kui mõni riigiasutus soovib teie andmetele juurde pääseda, tuleb see päring suunata edasi teile. Me ei anna ühelegi riigiasutusele otsest ega segamatut juurdepääsu klientide andmetele.

Meie lubadus teile

Ülalpool kirjeldatud põhimõtetele tuginedes tagab Microsoft igas meie pilvepõhises kommertsteenuses töödeldavate andmete privaatsuskaitset reguleerivate poliitikate, tegevuspõhimõtete ja tehnoloogiate läbipaistvuse.

 

Muidugi ei piirdu me üksnes nende lubaduste väljaütlemisega – need on kirjas meie äri- ja avaliku sektori klientidega sõlmitavates standardlepingutes ja seega on need lepinguliselt tagatud.