Neli innustavat ideed ettevõtte suhtlusvõrgu kujundamiseks

Suhtlusvõrgud pakuvad ettevõtetele turvalist ruumi, kus eri kontoritest, linnadest ja riikidest pärit liikmeid ühendavad meeskonnad saavad reaalajas suhelda ja projektide raames koostööd teha. Nende kaudu saavad inimesed, kes ei pruugi tavaelus kunagi kohtuda, arutada projekti üksikasju, jagada ja täita ülesandeid, vestelda klientide vajadustest ning töötada muul moel ühise eesmärgi nimel. Lisaks saavad regulaarselt koos töötavad meeskonnaliikmed ettevõtte suhtlusvõrgu kaudu üksteist paremini tundma õppida, üksteise tugevaid külgi ja mõtteviisi mõista ning meeskonnavaimu kujundada, mis omakorda vormib paremaid tulemusi saavutava ühtse meeskonna.

Nagu tavalistes suhtlusvõrkudes, on ka ettevõtete suhtlusvõrkude fookuses suhtlemine. Need võimaldavad reaalajas suhelda ja sisaldavad tavaliselt mõnda mängulist elementi, nagu näiteks sõnumi meeleolu väljendavad emodžid. Kuid ettevõtte suhtlusvõrk sisaldab ka ärieesmärkide täitmiseks ette nähtud funktsioone, mis aitavad meeskondadel tõhusamalt ja tulemuslikumalt töötada. Siin on loetletud neli tööd enim hõlbustavat eelist.

  • Dokumendialane koostöö: võimaldab dokumente meeskonnas ühiselt kasutada, nende üle arutleda ning neid otse suhtlusvõrgus redigeerida ja koos teistega koostada, et meeskonna töö tulemused oleksid läbimõeldud, ammendavad ja tähendusrikkad. Lisaks saab faile redigeerida ja ühiskasutusse anda ka jooksvalt rühmaarutelu käigus.

Tänapäevaste töötajate viis külge

Tänapäeva ettevõttes pole töötajaskond enam ühtlaselt hall. Kuidas luua erinevatest inimestest ühtne töörühm? Kui teil on inimesi, kes töötavad kodust või kaugkontorist, kasutavad teistsuguseid seadmeid või kellel on lihtsalt enamikuga võrreldes teistsugu

Hankige tasuta e-raamat (inglise keeles)
  • Siserühmad ja koostöö ettevõtteväliste partneritega: siserühm on koht ainult meeskonnasiseseks koostööks ja sellega saab liituda üksnes kutse alusel. Seal saab meeskond vestelda ning üheskoos projektide ja algatustega tegeleda. Mõnes ettevõtte suhtlusvõrgus saavad meeskonnaliikmed siserühma kutsuda ka ettevõtteväliseid klientide esindajaid, tarnijaid, konsultante ja töövõtjaid, et kindla aja jooksul või pidevalt üheskoos projektitööd teha.
  • Otsing ja tuvastus: mõnes ettevõtte suhtlusvõrgus saavad kasutajad oma tööks vajalikke spetsialiste, vestlusi ja faile otsida kogu süsteemi ulatuses. See aitab vähendada topelttööd, tagada heade tavade järgimise ja tegutseda tõhusamalt. Lisaks otsingule on ettevõttes toimuvaga kursis püsimiseks saadaval tuvastusfunktsioonid, mis aitavad meeskondadel leida tööks vajalikke inimesi, teavet ja rühmi, samuti andmeid klientide ja nende huvide kohta. Tuvastuse ja tutvumise käigus võivad kasutajad kohtuda uute nõuandjatega, leida võimalusi koostööks ja muuks tegevuseks, mis edendab professionaalset arengut ja parandab töö kvaliteeti.
  • Sujuv integreerimine: isegi kui mõnda ettevõtte suhtlusvõrku kiidetakse taevani, aga see ei toeta teie praegusi töövahendeid (sh tekstitöötlus- ja esitlusrakendusi), pole see ilmselt teie jaoks parim lahendus. Uue lahenduse ostmise eesmärk on suhtluse sujuvamaks muutmine ja hõlbustamine, kuid kõikvõimalike nippide leiutamine uuel platvormil harjumuspäraste rakenduste kasutamiseks muudab kogu protsessi hoopis kulukamaks ja aeganõudvamaks.

Meeskonna jaoks oluliste igapäevaste funktsioonide kõrval on äärmiselt tähtis üks esmapilgul märkamatu omadus, millest sõltub ettevõtte suhtlusvõrgu edu: turvalisus. Nii passiivses kui ka edastamisolekus andmeid pidevalt krüptiv ning identiteedi kaitsmiseks mitmikautentimist võimaldav ettevõtte suhtlusvõrk annab teile kindluse, et mitte üksnes teie andmed, vaid ka töötajad on kaitstud.

Microsoft 365 kasutamise alustamine

Juba tuttav Office ja koostööd tõhustavad tööriistad, et saaksite ajast ja asukohast olenemata rohkem tehtud.

Osta kohe
Seotud sisu
Ärinõuanded

Kuidas korraldada tõhusaid virtuaalseid koosolekuid?

Lisateave
Ärinõuanded

Avastage hea andmevisualiseeringu 4 olulisemat tunnust

Lisateave
Ärinõuanded

4 viisi tõhusamaks meeskonnatööks sisevõrgutarkvara abil

Lisateave

Äriülevaadete ja -ideede teenust ei tohiks käsitleda maksu- ega finantsnõustamisena. Oma olukorra arutamiseks pidage nõu maksu- või finantsspetsialistiga.