4 näpunäidet: andmeanalüüsi abil usalduse kasvatamine

„Andmed on äärmiselt olulised.“

Jesse Dull ei pruugi ettevõtte tehniline, kuid ta mõistab, et andmeanalüüsi on oluline ettevõtte täna, olenemata sellest, milline üks autoreid. Kansas Citys tegutseva McCownGordoni ehitusettevõtte projektihindajana tegeleb ta kogu päev andmetega ja nende uurimise, korraldamise ja teistele selgitamisega. Ja kuna töödeldava teabe hulk on üüratu – iga projekti raames laekub 50–100 pakkumist –, peitub edu võti kliendisuhete loomisel just andmete õiges haldamises.

„Kui omanikud ei usalda andmeid, mida me selles projektis kasutame, ei usalda nad ka meie eelarvet, projekti eesmärke ja kokkuvõttes kahtlevad nad meie võimetes. Andmehaldus on äärmiselt oluline.“

Dull on viie aasta jooksul McCownGordonis loonud neid nelja näpunäidet järgides usalduslikke kliendisuhteid andmeanalüüsi (inglise keeles) abil.

  1. Olge avatud. „Lähtume avatud raamatu poliitikast ja anname omanikule kõigest teada“ ütleb Dull. Selgus ja arusaadavus kohe alguses aitab klientidel näha teist lepingupoolt tõelise partnerina, kelle poole nad võivad oma küsimuste ja muredega alati pöörduda.
  2. Tehke andmed kättesaadavaks. „Visuaalne on kiiremini mõistetav,“ selgitab Dull. „Graafiliselt saab teavet kiiremini edasi anda. Kõik mõistavad protsente.“ McCownGordon selgitab oma eelarveid, materjale ja ajaskaalasid klientidele hõlpsasti mõistetaval viisil.
  3. Lähenege igale kliendile personaalselt. „Kõige aluseks on kliendi mõistmine ja temaga samas keeles rääkimine,“ kinnitab Dull. „Kui tegu on pangaga ja nad soovivad teada ka kõige pisemate üksikasjade kohta, näitame seda neile rõõmuga. Kui tegu on kiriku ehituskomisjoniga, kellel pole üksikasjadest võib-olla nii head ülevaadet, selgitame neile asju ülevaatlikult.“
  4. Siduge andmed konkreetsete otsustega. „Meie süsteem võimaldab meil klientidele näidata, kuidas nende raha kasutatakse,“ räägib Dull ja lisab: „ja kui me eelarvest üle läheme, saame sammukese tagasi astuda, võimalusi analüüsida ja projekti graafikusse tagasi suunamiseks plaani koostada.“ Mahukate arvutustabelite põhjal konkreetsete otsuste ja tegevuste paikapanek aitab klientidel paremini mõista projekti ulatust ning annab kinnitust, et McCownGordon liigub õiges suunas.

Klientide usalduse võitmisel on oluline roll andmete kogumise, korraldamise, analüüsimise ja jagamise protsessil ja seejärel andmetel põhinevate visuaalide klientidega jagamisel ning just see eristab McCownGordonit.

„See usaldus on tihedalt seotud kogu meie ettevõte alustaladega,“ ütleb Dull. „Meie väärtustega seoses terviklikkuse, heade tulemuste ja suhetega. Kui me ei suuda usaldust tekitada ja tagada omanikule kindlustunnet, et saame oma tööga hakkama ja tegutseme nende huvides, ei saa meie ettevõte edukas olla. Seega on see äärmiselt tähtis.“

Microsoft 365 kasutamise alustamine

Juba tuttav Office ja koostööd tõhustavad tööriistad, et saaksite ajast ja asukohast olenemata rohkem tehtud.

Osta kohe

Äriülevaadete ja -ideede teenust ei tohiks käsitleda maksu- ega finantsnõustamisena. Oma olukorra arutamiseks pidage nõu maksu- või finantsspetsialistiga.