5 ohutõrjega seotud väljakutset ja nende lahendused

Autor: Eric Vanderburg, Microsofti külalisautor

Kui vaatame, millist kajastust on aja jooksul leidnud maailma suurimate ettevõtetega seotud andmelekked ja turberikkumised, leiame järjepideva mustri. Ründajad on meetodeid pidevalt täiendanud ja ettevõtted on sunnitud nendega sammu pidama ning oma küberturvet kogu aeg arendama. Edaspidi nende ohtude vältimiseks peavad turbejuhid tegelema paljude asjaoludega, mis sageli kahe silma vahele jäävad.

1. Teabe üleküllus

Keskmine ettevõte oskab teavet küll talletada, kuid mitte otstarbekalt kasutada. Tohutus andmehulgas on keeruline signaali mürast eristada. Tänapäevaste ettevõtete ulatus ja haare üksnes võimendab seda probleemi.

Turbemeeskonnad on sageli ülekoormatud valepositiivsete häiretega. Turbehäirete korduv põhjuseta aktiveerumine on levinud probleem. Sellest tulenev kurnatus nüristab meeli ja kahandab meeskondade võimet tegelikele häiretele adekvaatselt reageerida.

Ettevõtted on taoliste olukordade leevendamiseks turbeteavet sõeluma hakanud. Tänapäevane turbetarkvara aitab tuvastada valepositiivseid häireid lävede, limiitide ja heuristika abil. Nende süsteemide tõhusus sõltub aluseks olevate andmete kvaliteedist, aga uudsed süsteemid saavad paremate otsuste langetamiseks kasutada olulisi ajaloolisi ja praegusi tegevusandmeid. See vähendab valepositiivseid häireid ja tavaliselt minimeerib ka valenegatiivsed tulemused. Selline tarkvara aitab kokkuvõttes vähendada turbemeeskondade koormust ja võimaldab neil parimaid tulemusi saavutada.

2. Ebapiisav integreerimine

Teine probleem on turbesüsteemide ja süsteemihaldusriistade puudulik integratsioon. Ettevõtete jaoks on siiani keeruline koondada eraldiseisvaid turbeteabehulki sidusaks integreeritud süsteemiks, mis hõlmaks turbealaseid ülevaateid ja mõõdikuid. Lihtsalt turbesüsteemide juurutamisest ei piisa, kui neid koos kasutada ei saa. Lisaks peavad ettevõtted võitlema tehnoloogia laialivalgumisega kohapealsetes ja pilvepõhistes keskkondades. Sellistes keerukates tingimustes võib väärtuslik teave hõlpsalt kahe silma vahele jääda. See on üks tegur, mille tõttu ründajad võrkudes aktiivsed püsivad. Praegu tegutsevad ründajad võrgus keskmiselt 146 päeva enne, kui nad tuvastatakse.

Microsoft 365 kasutamise alustamine

Juba tuttav Office ja koostööd tõhustavad tööriistad, et saaksite ajast ja asukohast olenemata rohkem tehtud.

Osta kohe
Seotud sisu
Manage my business

Turberikkumiste vältimine: andmekaitse

Lisateave
Manage my business

Töötajate ja külaliste mobiilsideseadmete andmeturve ühes LA butiikhotellis

Lisateave
Manage my business

Mobiiliandmete kaitse olulisus pidevalt muutuvas tööstuses: Küsimuste ja vastuste seanss IT-juhiga

Lisateave

Äriülevaadete ja -ideede teenust ei tohiks käsitleda maksu- ega finantsnõustamisena. Oma olukorra arutamiseks pidage nõu maksu- või finantsspetsialistiga.