Kuus turbeaspekti, millele sobivat pilvsalvestuslahendust otsides tähelepanu pöörata

Pikka aega peeti pilvteenust n-ö tulevikumuusikaks. Kuid see tulevik on nüüd saabunud. Lisaks sellele, et suurepärane pilvsalvestuslahendus võimaldab töötajatel failidele juurde pääseda igal ajal ja kõikjal, hõlbustab see ka failide sünkroonimist, liikvel olles töötamist ning dokumentide ühiskasutust ja kaasautorlust. Enam kui 50% ettevõtteid peab pilvsalvestusruumi riskantseimaks pilvrakenduste liigiks.

Mis on selle põhjus? Turbeohud. Ehkki kõik andmed näitavad, et pilvteenus on sama turvaline või isegi turvalisem kui kohapealne salvestusruum, jääb Cloud Security Alliance‘i sõnul ebaturvalisus pilvteenuste kasutuselevõtu peamiseks takistuseks. Seetõttu on pilvteenuste turve teenusepakkujate peamine murekoht ning sellepärast kulutavad nad oma toodete turvaliseks muutmisele nii palju raha. Aastaks 2019 peaks ainuüksi pilvkeskkonnaturbe globaalne turg kasvama hinnanguliselt 8,71 miljardi dollarini.

Siiski pole kõik pilvsalvestusruumi teenusepakkujad turvalisuse aspektist võrdväärsed. Kahtlemata on oluline hankida ettevõttele soodsa hinnaga pilvlahendus, kuid sellest veelgi olulisem on tagada andmete turvalisus. Pilvsalvestusruumi teenusepakkujat otsides olge eriti valvsad nende suhtes, keda iseloomustavad järgmised ohumärgid, ning vältige neid.

  • Puudub usaldusväärne maine – selles valdkonnas, nagu ka paljudes muudes valdkondades, on maine äärmiselt oluline. Kui tundmatu ettevõte pakub head hinda, siis uurige enne lepingu sõlmimist põhjalikult arvustusi, hiljutisi teenusekatkestusi, kasutust, pakutavaid teenuseid jms. Arvestage, et väiksemal ettevõtel ei pruugi olla võimekust teie vajadustele vastava teenusemahu haldamiseks või teie ettevõttele piisava tähelepanu pööramiseks. Viie aasta pärast ei pruugi sedasorti väiketeenusepakkuja isegi enam tegutseda.

Äritegevuse kiire alustamine Microsoft 365 kiirkursuse abil

Võimaldage oma meeskonnal Microsoft 365 abil tagada tööviljakus kogu aeg, pea kõikjal.

Lisateave
  • Mitte-HTTPS-sait – usaldusväärse turbe tagamiseks on HTTPS-sait hädavajalik, kuna see tagab isikuandmepäringute (nt vormide) turvalisuse. Lisaks on HTTPS-protokolliga krüptimata saitide korral hõlbus kätte saada sisselogimisandmeid. Kui teie sisselogimisandmed tuvastatakse, pääsevad häkkerid juurde teie failidele ja saavad varastada teie andmeid, põhjustades palju kahju.

  • Puuduvad muud turbeprotokollid – iga korralik suurettevõtetele pilvesalvestusruumi pakkuv teenuseosutaja võimaldab kasutada teatud protokolle, sh krüptimist, mille rakendamise korral pääsevad teie ettevõtte andmetele juurde üksnes õigete sisselogimisandmetega inimesed. Krüptimine peaks olema esmaklassiline, et teie andmed ei satuks uudishimulike pilkude alla isegi sel juhul, kui pilvsalvestusruumi pakkuja peaks kaasatama kohtumenetlusse.

  • Ebausaldusväärne privaatsusavaldus – kui võrdlete pilvsalvestusruumi pakkujaid, siis küsige endalt, kuivõrd on nad pühendunud teie andmete kaitsele. Leidke teenus, mille privaatsusavaldus on usaldusväärne ega anna sellele teenusele teie failide sirvimise õigust. Mõned on rangemad kui teised. Otsustage, mis vastab teie ettevõtte vajadustele, ning valige hoolikalt.

  • Vastavusstandardeid pole mainitud – vastavusstandardite nõuete järgimine ja saadud valdkonnaserdid näitavad teenusepakkuja võimekust ning tõestavad usaldusväärsete turbemeetmete olemasolu. Sertide ja järgitud standarditega tutvumine aitab teenusepakkujaid objektiivselt hinnata. Vastavusstandardid on näiteks ISO 27001, HIPAA, FERPA, FISMA, SSAE 16, PMI jt.

  • Ebamäärased teenuselepingud – pilvsalvestusruumi pakkuja teenuselepingud peaksid olema piisavalt läbipaistvad, et teenuse ostja mõistaks täielikult, mida ta saab. Pakkuja peaks selgelt esile tooma, milliseid turbemeetmeid kasutatakse, kus andmeid hoitakse ning kes haldab teenuse aluseks olevat tehnoloogiat. Kuidas saate usaldada oma andmed sellise teenusepakkuja hoole alla, kes isegi ei ütle teile, kuidas ta plaanib neid andmeid kaitsta?

Pole olemas pilvsalvestuslahendust, mis sobiks kõigile. Igal ettevõttel on oma kindlad vajadused, seetõttu peaksite oma ettevõttele valima pilvteenusepakkuja just nendest vajadustest lähtuvalt. Olenemata valitud lahendusest ja teenusepakkujast peaksite alati pöörama põhitähelepanu just turbemeetmetele.

<!–

Related content

  • Learn how the new Office enables teams to collaborate better than ever.
  • Sync, send and receive: Why cloud-based email and storage make sense for your business white paper.
  • For more information about moving to the cloud check out our e-book: “Myths About Moving to the Cloud.”

–>

Microsoft 365 kasutamise alustamine

Juba tuttav Office ja koostööd tõhustavad tööriistad, et saaksite ajast ja asukohast olenemata rohkem tehtud.

Osta kohe

Äriülevaadete ja -ideede teenust ei tohiks käsitleda maksu- ega finantsnõustamisena. Oma olukorra arutamiseks pidage nõu maksu- või finantsspetsialistiga.