Ärianalüüsi eelised

Andmete rahaks muutmine ei ole enam ainuüksi suurettevõtete pärusmaa. Tänu võrdlemisi odavale tarkvarale ja kasutajasõbralikele lohista-ja-aseta tööriistadele ei ole andmekaeve ja -analüüs  oma ettevõtte kasvatamise eesmärgil olnud kunagi nii lihtne kui praegu.  

Teisisõnu, ka juhul kui numbrid ajavad pea ringi käima, saate te sellegipoolest andmeid tundma õppida ning panna ärianalüüsi enda kasuks tööle.  

Mis on ärianalüüs? 

Ärianalüüs on protsess, mille käigus uuritakse ja analüüsitakse ettevõtte käsutuses olevaid rikkalikke andmeid ning kasutatakse neid andmetel tuginevate otsuste langetamiseks. See ei ole pelgalt numbrite uurimine, et näha, mis on juhtunud. Ärianalüüsi eesmärk on lisaks heita valgust ka sellele, miks konkreetsed asjad juhtusid, ning anda soovitusi edasisteks sammudeks. 

Mis on ärianalüüsi kasutamise eelised?  

Andmeanalüüsi rakendamine on viimaste aastate jooksul hüppeliselt kasvanud. Suurandmete kasutamine hüppas 17%-lt 2015. aastal 59%-ni 2018. aastal, tõustes seega tervelt 42% võrra. Sellegipoolest leiti hiljutises uuringus, et paljud ettevõtted ei kasuta  enda käsutuses olevaid andmeid. Lausa 60–73% kõigist ettevõtte andmetest jääb analüüsimata. Kui mõelda selle võimalikele kasudele väikeettevõtete jaoks, siis on tegemist jahmatava numbriga.  

Järgnevalt on toodud vaid mõned ärianalüüsi eelised.  

 • Eelarves püsimine. Kui olete nagu enamik väikeettevõtteid, siis on teie turunduseelarve väga väike. Ärianalüüsi kasutamine aitab maksimeerida iga euro, aidates teil oma kliente paremini tundma õppida, üha muutuvaid vajadusi ette ennustada, saada konkurentsieelise ning tuua turule uuenduslikke ideid ja tooteid.  
 • Paremate otsuste langetamine. Te pole kindel, kuidas turunduseelarvet kasutada? Või millised märksõnad on kõige tõhusamad? Või kuidas ennustada pühadeaja parimaid müügiartikleid? Ärianalüüs tugineb andmetele, et hõlbustada seeläbi teadlikke otsuseid ning parandada täpsust, tõhusust ja reaktsiooniaega. 
 • Üldeesmärkideni püüdlemisel saavutatud kordaminekute hindamise võimalus. Ärianalüüs annab teie sihtidest ja eesmärkidest selgema pildi. Andmete visualiseerimise abil saavad ettevõtted kõrvutada oma praegust ja varasemat tulemuslikkust tulemuslikkuse võtmenäitajate (KPIde), sihtide ja eesmärkidega. 
 • Teabega kursisolek. Ettevõtteomanikud ja turundajad saavad kasutada analüüsi erinevate suundade, kliendikäitumise ja turumuutuste jälgimiseks. Need andmed võimaldavad teil asjadega kursis olla ning teha dünaamilisi muutusi, kui selleks on tugiandmetele tuginedes õige aeg. 
 • Tõhususe parandamine. Tänapäeval on ettevõtete andmekogumiskiirus välkkiire. Ärianalüüsi abil saate mis tahes protsessirikke või tulemuslikkuse halvenemise peaaegu reaalajas kindlaks teha, säästes seeläbi aega, raha ja vahendeid.  

Millised on ärianalüüsi erinevad tüübid? 

Ärianalüüsi võib vaadelda kolme erineva etapi kaudu. 

 • Kirjeldusanalüüs. Teie ettevõtte hetkeseisundi hindamiseks uuritakse andmeid ja kasutatakse KPI-sid. Näiteks reaalajas teave kliendidemograafia, klientide huvide ja ostukäitumise kohta. Teisalt võib uurida ka müüginumbreid ja rahalisi vahendeid. Samuti võib see hõlmata sotsiaalseid mõõdikuid, nagu näiteks Facebooki meeldimiste, säutsude või jälgijate arv. Kirjeldusanalüüsi eesmärk ei ole põhjuslike seoste loomine. Põhimõtteliselt on tegemist pelgalt numbritega.  
 • Prognoosanalüüs. Selline analüüs on sammu võrra põhjalikum. Selle eesmärk on prognoosida ajalooandmete suunast tulenevalt edasist tegevust. Järgnevalt on esitatud mõned näited. 
  • Varasema teabe kasutamine, et saada teada, millistest tooteliikidest teie kliendid võiksid hiljutiste näitajate põhjal huvitatud olla ning kas on tõenäoline, et nad soetavad tooteid uuesti. 
  • Kui teie turunduskampaania eelarve on piiratud ning te ei saa kõigile allahindlust pakkuda, siis võib prognoosanalüüs aidata tuvastada, millised kliendid ostavad teie toodet kõige suurema tõenäosusega. 
 • Normatiivne analüüs. Selle ärianalüüsi vormi abil saab määrata konkreetse situatsiooni jaoks sobivaima tegevussuuna. Kui kirjeldusanalüüs näitab seda, mis on juba juhtunud, ning prognoosanalüüsi eesmärk on üritada ennustada, mis võib juhtuda edaspidi, siis normatiivses analüüsis kasutatakse antud teavet selleks, et anda sarnastele situatsioonidele (erinevate aastate andmed, hooajalised andmed, toote turuletoomise andmed) tuginedes võimalikud lahendused. Näiteks kui pühadeetenduse piletimüük jääb eelmise aasta müügile alla, siis võib normatiivsest analüüsist tulenevalt olla soovitatav langetada piletihindu või lisada kavasse pärastlõunaseid etendusi. 

Kasutajasõbralikud analüüsivahendid väikeettevõtetele 

 • Google Analytics. Google on veebianalüüsi kindel liider, olgu tegemist veebisaidi või sotsiaalse kohalolu analüüsimisega. Ometi selgus hiljutises uuringus, et vähem kui 30% väikeettevõtetest kasutavad veebisaidianalüüsi, kõnejälgimist või sooduskoode. Ligikaudu 18% väikeettevõtetest tunnistab, et nad ei jälgi ühtki toimingut. Siin võib olla abiks Google Analytics. Te saate sünkroniseerida oma Google’i kontod (sh AdSense’i), et saada seeläbi teavet turundustegevuse, reklaamkampaaniate ja muu tegevuse investeeringutasuvuse kohta. Kõige tipuks on põhiversiooni proovimine tasuta ning on võimalik, et see on teie väikeettevõtte jaoks täpselt paras. Kui vajate tulevikus täpsemat analüüsi, siis saate alati hiljem paremale versioonile üle minna. 
 • Kasutajasõbralik tarkvara. Tänu tänapäevastele vaistlikele tööriistadele ei ole ärianalüüs olnud eales loomulikum kui praegu. Tänapäeval on olemas hulgaliselt mõistliku hinnaga rakendusi – nagu näiteks Power BI –, mis võimaldavad andmeid lihtsasti visuaalselt kuvada ja analüüsida ning jagada neid seejärel mis tahes seadme kaudu oma kolleegidega, pakkudes seeläbi parimaid teadmisi. Lisaks võimaldavad tarkvarad, nagu näiteks Visio, mitmesuguste allikate, sh olemasolevate Exceli andmete, põhjal loodud lihtsasti loetavate skeemide abil oma ideed ellu viia. 
 • Sisseehitatud e-posti ja tabelitöötlustööriistad. Võimalik, et teile on hetkel mõned lihtsamad andmekogumisvõimalused juba praegu kättesaadavad. Paljudel arvutustabelitel on olemas lihtsasti loetavad kaardid ja graafikud, mis aitavad vormingu, minigraafika ja tabelite abil andmeid paremini mõista (ja esitada), ning pakuvad lisaks vaid mõne klõpsuga erinevate prognooside loomise võimalust. Sama kehtib e-posti kohta. Tasub leida selline tarkvara, kuhu on lihtsad kliendisuhete halduse (CRM) tööriistad juba sisseehitatud, võimaldades teil seeläbi kliendiandmeid, sealhulgas e-kirju, kohtumisi, kõnesid, märkuseid, ülesandeid, tehinguid ja tähtaegu, lihtsasti ühes kohas hallata. CRM-andmed võivad kujutada endast teie ettevõtte klientide, müügi ja turundustegevuse kohta hulgaliselt hindamatut teavet. 

Ärianalüüsi kasutamine on kasulik igat liiki ettevõttele. Olenemata sellest, millise tööriista kasuks te lõpuks otsustate, aitab andmete parem tundmaõppimine kahtlemata paremini eelarves ja ülesannetega järje peal püsida ning vajaliku teabega kursis olla.  

Microsoft 365 kasutamise alustamine

Juba tuttav Office ja koostööd tõhustavad tööriistad, et saaksite ajast ja asukohast olenemata rohkem tehtud.

Osta kohe
Seotud sisu
Ettevõtte haldamine

Peamised tulemusnäitajad (KPI-d): mis need on ja kuidas neid kasutada

Lisateave
Ettevõtte haldamine

Kuidas aitavad äriteabetööriistad sotsiaalselt vastutustundlikul jäätisetootjal edu maitsta

Lisateave
Ettevõtte haldamine

Küsimused ja vastused Kuidas kasutab Molly Moon’s andmeanalüüse kogukonna heaks?

Lisateave

Äriülevaadete ja -ideede teenust ei tohiks käsitleda maksu- ega finantsnõustamisena. Oma olukorra arutamiseks pidage nõu maksu- või finantsspetsialistiga.