Enne ja nüüd. Kuidas on pilvsalvestusteenused muutnud meie tööviise?

Enne: kirjutusmasinad, paberkoopiad, dokumendikapid. Nüüd? Rohkelt seadmeid ja pilvsalvestusruum.

Personaalarvutite kasutuselevõtt tõi kaasa täiesti uued töötamisvõimalused ning Internet avardab neid veelgi. Kuid muutunud pole mitte ainult tehnika, vaid ka meie tööviisid. Mõelge, kui suurt hulka teie igapäevaharjumusi ja -valikuid mõjutab pilvsalvestusruumi kasutamine? Olenevalt teie ettevõtte eripäradest ja rollist tõenäoliselt päris paljusid. Heidame pilgu viimastel aastatel toimunud suurematele töökultuuri muutustele, mille on põhjustanud uued andmetalletusviisid ning rakenduste kasutamise võimalused.

Äritegevuse kiire alustamine Microsoft 365 kiirkursuse abil

Võimaldage oma meeskonnal Microsoft 365 abil tagada tööviljakus kogu aeg, pea kõikjal.

Lisateave

Mobiilne tööjõud

Pole just eriti palju möödas ajast, kui tavaline kontoritöötaja oli aheldatud laua ja arvuti külge. Tarkvara ning failid olid saadaval töötaja arvutis, mõne muu seadme häälestamine nende kasutamiseks oli tülikas (ja ilmselt ka kulukas). Lisaks sellele pidi vajaduse korral kontorist väljas töötamist ette plaanima. Viimastel aastatel on aga asjad hakanud muutuma. Enam kasutatavad töövahendid (sh tekstitöötlusrakendused, arvutustabelid, slaidiesitlusprogrammid) on nüüd saadaval pilvkeskkonnas. Koos süle- ja tahvelarvutite ning nutitelefonide levikuga võimaldab selline areng dokumente kasutada ning nendega töötada peaaegu kõikjal.

See on põhjalikult ümber kujundanud meie tavalise tööpäeva. Värskemate andmete põhjal teeb ligikaudu 20–25% Ameerika tööinimestest teatud aja kaugtööd. Eraettevõtlusega mittetegelevate töötajate regulaarse kaugtöö osakaal on alates 2005. aastast suurenenud 103%. Seetõttu on ettevõtted pidanud oma tööruume kohandama. Suured boksidega ruumid on välja vahetatud mitmeotstarbeliste alade vastu, kus nii suuremad kui ka väiksemad töörühmad saavad töötada mitmesuguseid seadmeid kasutades. Töötajad tulevad ja lähevad ning jagavad oma aega kontori, töö, kohvikute ja parkide vahel.

Tõeliselt vahetu koostöö

Tänapäeva tehnoloogia pakub peaaegu piiramatul hulgal koostöövõimalusi, mis varem polnud töötajatele kättesaadavad. Kuna failid olid salvestatud töökoha arvutitesse või kohalikku võrku, oli dokumentide koostamine justkui liinitöö: üks inimene vaatas dokumendi läbi ja andis selle edasi järgmisele. Vahetu koostöö tähendas seda, et kõik töörühmaliikmed pidid olema samal ajal samas kohas ja kõik andsid oma panuse kordamööda. Sellised töötingimused ei olnud tingimata halvad, kuid ei saaks ka öelda, et need olid ideaalsed.

Pilvteenus on muutnud meie koostööviisi. Tänapäeval saavad paljud inimesed tegelda sama projektiga ühel ajal, asudes ise kas või riigi eri otstes. Nad saavad käsil olevat dokumenti kommenteerida, esitada küsimusi, teha parandusettepanekuid ning muudatusi. Nüüd pole enam vaja tähelepanu pöörata dokumendi versioonile, sest uusim versioon on ühtlasi ainus versioon.

Turvaline talletamine, hõlbus korraldus

„Tehke failidest kindlasti varukoopiad.“ Seda lauset kuulsime vanasti tihti. Varundamata jätmine tähendas seda, et arvutirikke korral oleks läinud kaotsi kogu oluline teave. Hirmus mõeldagi. Pilvesalvestusruum on aga andnud miljonitele kontoritöötajatele meelerahu. Kui koostate dokumente Interneti-põhistes rakendustes, salvestatakse teie töö pidevalt. Lisaks sellele saavad neid dokumente kõikjal kasutada kõik inimesed, kellel on olemas vastav juurdepääsuõigus. See kõik loob töökeskkonna, kus kulutate vähem aega muretsemisele ja korraldamisele ning saate pühendada rohkem aega loometööle.

Microsoft 365 kasutamise alustamine

Juba tuttav Office ja koostööd tõhustavad tööriistad, et saaksite ajast ja asukohast olenemata rohkem tehtud.

Osta kohe
Seotud sisu
Äritehnoloogia

Kas olete suure osalejaarvuga virtuaalkoosoelkute korraldamiseks tehniliselt valmis?

Lisateave

Äriülevaadete ja -ideede teenust ei tohiks käsitleda maksu- ega finantsnõustamisena. Oma olukorra arutamiseks pidage nõu maksu- või finantsspetsialistiga.