Kuidas arvutada kasumimarginaali?

Kuidas teada saada, kas teie ettevõte töötab kasumiga? Üks indikaator on teie kasumimarginaal. See rentaablust mõõtev näitaja arvestab teie kogu-, tegevus- ja puhaskasumit protsendina tuludest. Ent kuidas neid suhtarve arvutada?

Selle tutvustamiseks selgitame, kuidas arvutada kasumimarginaali.

Mis on kasumimarginaal?

Kasumimarginaal näitab, kui suur osa igast teenitud eurost jääb ettevõttele alles. Ühtlasi võtab see näitaja tegeliku kasumi leidmiseks arvesse klientide teenindamisega kaasnevaid kulusid.

Kasumimarginaali arvutamise valem

On kolme tüüpi kasumi marginaale: kogukasumi, tegevuskasumi ja puhaskasumi marginaal. Kõigi nende arvutamiseks tuleb kasum (tulud miinus kulud) jagada tuludega. Saadud arvu korrutamisel sajaga saategi kasumimarginaali protsendi. Vastavalt sellele, millist tüüpi kasumimarginaali soovite arvutada, tuleb valida ka kasumitüüp.

Kogukasumi marginaal

Kogukasumi marginaal näitab kasumit tootmiskulude suhtes: kasumimarginaal arvutatakse kogukasumist lähtuvalt. Kogukasum ehk brutokasum näitab teie kogutulu, millest on maha arvatud müüdud kaupade maksumus. Seetõttu hõlmab see näitaja kauba tootmise maksumust alates materjalidest kuni tööjõuni.

Oletagem näiteks, et maksate kaupade eest 8000 eurot ja müüte need maha 10 000 euroga. Teie brutokasum on 2000 eurot. Kui jagate selle arvu kogutuluga, saate kogukasumi marginaaliks 0,2. Korrutage see arv sajaga, et saada kogukasumi marginaal protsendina väljendatult: 20 protsenti.

Kaupade müügist saadud tulu – kaupade maksumus = kogukasumi marginaal.

Tegevuskasumi marginaal

Ülemäära suured tegevuskulud võivad mõjutada teie tegevus- ehk ärikasumi marginaali. Seetõttu tuleb teil tegevuskasumi saamiseks lahutada kogutulust oma ärikulud.

Ärikulude hulgas on

  • müüdud kaupade maksumus;
  • tegevuskulud;
  • amortisatsioon;
  • kulum;
  • halduskulud;
  • muud igapäevased ettevõtte tööga kaasnevad kulud.

Tegevuskasumi marginaali arvutamiseks kaasame eelmisse stsenaariumi ka tegevuskulud. Lisaks oletagem, et maksite lisaks kaupade maksumusele veel 500 eurot tegevuskuludeks.

Lahutage oma kogutuludest 8500 eurot ja saategi tegevuskasumi, mis on 1500 eurot. Seejärel jagage see summa oma kogutuluga, et saada tegevuskasumi marginaal: 0,15. Lõpuks korrutage see arv tegevuskasumi marginaali protsendi saamiseks sajaga – vastus on 15 protsenti.

Puhaskasumi marginaal

Kui tõhusalt suudab teie ettevõte muuta tulud kasumiks? Selleks vaadake oma puhaskasumi marginaali. See näitaja annab ülevaate ettevõtte tegelikust rentaablusest, võttes arvesse puhaskasumit.

Puhaskasumi arvutamisel arvatakse tulust maha rohkem kulusid kui kogu- või tegevuskasumi leidmiseks. Puhaskasum on kogutulu miinus müüdud kaupade maksumus, tegevuskulud, intressid, maksud, eelisaktsiad ja võlgade tagasimaksed.

Oletagem, et teie kogutulu on 10 000 eurot, ent maksite kaupade eest 8000, tegevuskulud olid 500 ja intressimaksed veel 500 eurot. Teie puhaskasum on sellise stsenaariumi korral 1000 eurot. Puhaskasumi marginaali leidmiseks jagage see arv kogutuluga ja te saate vastuseks 0,10. Kui korrutate saadud arvu nüüd sajaga, saategi puhaskasumi marginaali protsendina väljendatult: 10 protsenti.

Nagu näete, võib kasumi ja tulu omavaheline suhe muutuda olenevalt sellest, millist tüüpi kasumi põhjal kasumimarginaali arvutada. Ükski kasumimarginaali tüüp üksinda ei anna teie ettevõtte finantsseisust täielikku pilti. Kui aga oskate arvutada kasumimarginaali, näitab see teile, kuidas oma äristrateegiat kohandada.

Microsoft 365 kasutamise alustamine

Juba tuttav Office ja koostööd tõhustavad tööriistad, et saaksite ajast ja asukohast olenemata rohkem tehtud.

Osta kohe
Seotud sisu
Manage my business

Kuidas koostada väikeettevõtte finantseelarvet?

Lisateave
Manage my business

5 olulist viga, mida tuleb ettevõtte laiendamisel vältida

Lisateave
Manage my business

Miks on raamatupidamine ja rahandus väikeettevõtte jaoks oluline?

Lisateave
Manage my business

Kuidas saada oma äriinglist rohkem kasu

Lisateave

Äriülevaadete ja -ideede teenust ei tohiks käsitleda maksu- ega finantsnõustamisena. Oma olukorra arutamiseks pidage nõu maksu- või finantsspetsialistiga.