Kuidas valida oma projekti jaoks parim välemetoodika?

Tänases keerukas ärikeskkonnas võib ka väikese ettevõtte kõigi liikuvate osade silmas pidamine olla keeruline. Kuid välemetoodika on projektijuhtimise lähenemisviis, mis võimaldab teie meeskonnal keskenduda oma ärieesmärkide saavutamisele.

Mis on välemetoodika projektijuhtimises?

Välemetoodika on juhtimisprotsess, mis võimaldab teil ja teie meeskonnal reageerida äri pidevalt muutuvale olemusele. See kasutab iteratiivseid tööjadasid, mida nimetatakse kas sprintideks.

Iga väleda projektijuhtimise keskmes on töö. Hoides fookuse projektil, saavad meeskonnad pakilistele vajadustele regulaarselt reageerida ning suunda vajadust mööda korrigeerida. Väleda metoodika järgimine aitab luua ka tõhusamat, kestlikumat ja toetavamat keskkonda, mis hõlbustab igaühel tööl endast parima andmist.

Aga nagu mitte miski, ei paku ka välemetoodika kõigile sobivat eduteed. Pigem pakub see valikuid, vaadelgem seega kaht populaarset metoodikat, Scrum ja Kanban, et saaksite otsutada, mis on teie meeskonna jaoks parim. Ühtlasi uurime projektijuhtimise hübriidlähenemist, milles väle kohtub kaskaadiga (mis on erinev ja palju jäigem lähenemine kui välemetoodika).

Väleda Scrumi kasutamine

Väle Scrum toimib projektide puhul, mis mahuvad ühe- kuni kahenädalasse sprinti. Väle Scrum-metoodika võimaldab teil ja teie meeskonnal jagada teistega vastutust kogu projekti elutsükli vältel.

Scrumi meeskonnad on tavaliselt väikesed, kuni kolme standardrolliga.

 • Toote omanik: projekti peamine huvirühm määratleb projekti visiooni, haldab tööjärge, kaardistab sõltuvusi, prioriseerib vajadusi, ennetab kliendi vajadusi ja tegutseb kliendi/meeskonna esindajana.
 • Scrumi ülem/projektijuht: juhendab meeskonda ning korraldab koosolekuid, jälgib edenemist ja kõrvaldab takistused töö lõpetamiseks.
 • Meeskond: üksikud panustajad või isehaldav rühm ametliku juhita. Meeskond kasutab projekti eesmärkide saavutamiseks oma kogemusi ja ressursse.

Väle Scrum-metoodika on paindlik, kiire ja lihtne, kuid pole mõeldud igaühele või igale projektile. Seega vaatame üle mõningad selle plussid ja miinused.

Väleda Scrumi plussid

 • Pidev tagasiside kliendilt või huvirühmalt aitab meeskonnal mõista vajadusi ja asjakohaselt tegutseda
 • Ühine vastutus aitab meeskondadel vähema ajaga rohkem ära teha
 • Paneb igaühe vastutama, mis hoiab motivatsiooni kõrgel
 • Probleeme saab adresseerida ja lahendada igapäevaste koosolekute käigus
 • Kiire arendus tähendab, et projektid saab kiiresti käiku lükata

Väleda Scrumi miinused

 • Nõuab oskuslikku, kogemustega ja pühendunud meeskonda
 • Tihe ajaskaala tähendab, et kui keegi jääb haigeks või lahkub töölt poole projekti pealt, võivad tekkida viivitused
 • Pidevad muudatused võivad viia ulatuse laienemise ja viivitusteni · Igapäevaste koosolekute planeerimine võib olla keeruline
 • Meeskonna liikmed, kes tegelevad mitme projektiga, võivad hilineda tulemuste edastamisega, kui prioriteedid nihkuvad.

Mis on väle Kanban?

Kui väle Scrum keskendub lühikestele tähtaegadele, pole väledal Kanban-metoodikal kindla pikkusega sprinte. See tähendab, et töö on pidev ja nii ka tootetarne.

Teoorias ei kuvata väleda Kanbani paneelil ehk ülesandetahvlil projekti või ülesande ajajoont. Selle asemel kuvatakse lihtsalt kaup ja see, millal see projektitulem lõpeb. Väljastamine võib toimuda ilma vahekokkuvõtet ootamata.

Samuti pole siin määratud rolle. Pole olemas “Kanbani ülemat”, kes hoiaks asjad sujuvalt töös. Selle asemel kuulub paneel kogu meeskonnale, kes peab olema väle ja suutma muutuvatele prioriteetidele kohanduda.

Lõdvema struktuuriga Kanban võib aidata tugevdada koostööd või luua kaost. Äärmiselt oluline on meeskond, kes on suhtlusvalmis, pühendunud ja motiveeritud. Enne kui otsustate, kas Kanban on teie jaoks õige, vaadake kindlasti mõningaid selle plusse ja miinuseid.

Väleda Kanbani plussid

 • Väleda Kanbani paneelid piiravad rangelt poolelioleva töö hulka, aidates sel moel meeskonnal keskenduda olulisele
 • Uusi kaupu saab lisada alati, kui võimsus on saadaval (mitte ainult siis, kui kõik ülesanded on täidetud)
 • Igapäevased koosolekud pole vajalikud
 • Võimaldab meeskonna liikmetel vajaduse korral suunda muuta, mõjutamata ajajoont
 • Kui töö lõpeb, saab seda versioonida, mis võimaldab pidevat täiustamist

Väleda Kanbani miinused

 • Tähtaegadeta ei pruugi meeskonna liikmed tajuda pakilisust või vajadust ülesanne täita
 • Ükski inimene ei vastuta selle eest, et meeskond järgiks eesmärke ja parimaid tavasid
 • Omanikuta paneelid võivad muutuda liiga keerukaks ja aegunuks, põhjustades probleeme arendustöös ja segadust

Hübriidlähenemine: väle + kaskaad

Kui teie projekti või töö laad ei sobitu lihtsalt väledasse metoodikasse, võib sobivaks osutuda selle ühendamine kaskaadmudeliga. Kaskaadmetoodika on lihtsalt projektitegevuste loend, mis on jaotatud lineaarseteks järjestikusteks etappideks. Iga etapp sõltub eelmise tulemustest.

Kombineerides tavapärase kaskaadmetoodika väledasse projektijuhtimisse sisse ehitatud tagasisidemehhanismidega, saate probleeme avastada juba arenduse ajal ja nendega kiiresti tegeleda. Hübriidlähenemisest võib kasu olla näiteks järgmistel puhkudel.

1. Teil on lühike projekt määratletud tulemitega ja fikseeritud eelarvega. Kasutate kaskaadi struktuuri ning kiirust ja meeskonnatööd, mille poolest on tuntud väle projektijuhtimine. See lähenemine võimaldab jaotada projekti väiksemateks osadeks, soodustades meeskonna ja kliendi/huvirühma vahel veelgi koostööd, ning mis kõige tähtsam, luua toote, mis täidab oma lubadused.

2. Teil on projekt, mis peab arvestama paljude huvirühmadega, leevendama riske ja püsimat tihedal ajaskaalal. Kui väle lähenemine sobib suurepäraselt riskide leevendamiseks ja tähtaegades püsimiseks, sobib kaskaadlahendus sageli paremini teabe ja paljude huvirühmade tagasiside ühendamiseks – ning hübriidlahenduse abil saate mõlemad vajadused hõlpsasti täita.

Hübriidlähenemise plussid

 • Kuna planeerimine järgib kaskaadmetoodikat, võivad meeskonnad saada väärtusliku ülevaate projekti nõuetest ning anda aja ja kuluga seoses täpsemaid hinnanguid.
 • Töö toimub väikestes iteratiivsetes segmentides, mis hõlbustab muutuvatele vajadustele ja nõuetele kohandumist.
 • Soodustab koostööd meeskondade ja huvirühmade vahel
 • Võimaldab fikseeritud tähtaegu ja eelarveid

Hübriidlähenemise miinused

 • Võib näida piiravam neile, kes on harjunud paindlikuma väleda lähenemisega
 • Meeskond peab olema pühendunud koostööle
 • Nõuab oskuslikku projektijuhti sprintide määratlemiseks ja määramiseks
 • Liiga palju huvirühmi ja muudatusi töö käigus võib põhjustada eelarve ületamist ja täitmata tähtaegu

Kokkuvõte: teie projektide juhtimine on kohustuslik. See kehtib ühtmoodi siis, kui teil on suur meeskond või väike, hiigelprojekt, milleks võib kuluda kuid, või selline, mis võib võtta vaid nädala. Alates Scrumi lahendustest kuni Kanbani paneelide ja bimodaalse väleda + kaskaadlähenemiseni annab väle projektijuhtimine teile paindlikkuse valida, mis on projekti jaoks sobiv, et saaksite tagada parima tulemuse.

Microsoft 365 kasutamise alustamine

Juba tuttav Office ja koostööd tõhustavad tööriistad, et saaksite ajast ja asukohast olenemata rohkem tehtud.

Osta kohe
Seotud sisu
Tööviljakus

5 viisi, kuidas integreeritud veebikalendri rakendused suurendavad tööviljakust

Lisateave
Tööviljakus

Digitaalsed tahvlid muudavad koosolekud kaasahaaravamaks

Lisateave
Tööviljakus

5 viisi, kuidas küsitlustega veebikoosolekutel kaasatust suurendada

Lisateave
Tööviljakus

Viis koostöövõimalust kaugtöötajatele

Lisateave

Äriülevaadete ja -ideede teenust ei tohiks käsitleda maksu- ega finantsnõustamisena. Oma olukorra arutamiseks pidage nõu maksu- või finantsspetsialistiga.