5 põhjust pilverakenduste konsolideerimiseks

Nimetage ärialane probleem ja tõenäoliselt on olemas pilverakendus või isegi mitu, mis lubavad selle lahendada. Pilverakendused on olnud väikeettevõtete jaoks õnnistus. Äriprotsesside (nt inimressurside, projektijuhtimise, raamatupidamise ja kliendisuhete halduse) haldamiseks ei pea te investeerima kulukasse taristusse. Lihtne on alustada tellimusepõhise mudeliga ja maksate ainult selle eest, mida kasutate. Kui aga mitte olla ettevaatlik, on liiga paljude rakenduste kattumine ebatõhus ja suurendab kulusid.

Paljude äritegevuste puhul on võimalik valida eriotstarbeliste lahenduste ja tervele protsessile suunatud lahenduste vahel, mis vastaksid ettevõtte mitmekülgsetele vajadustele. Aeg-ajalt on kitsama otstarbega rakendus õige valik, kuid on oluline võrrelda selle eeliseid ühe kindla koondlahenduse eelistega.

1. Väiksemad IT-kulud

Rakenduste konsolideerimise kõige selgem eelis on kulutõhusus. Kuigi on tõene, et tellimused kipuvad olema odavamad kui rakenduste kohapealne majutus, on ka pilvrakendustega seotud kulud. Enamik ärirakendusi küsib kuutasu kasutajate arvu või kasutatud salvestusruumi põhjal. Need kulud kuhjuvad, eriti kui maksate mitme sarnase funktsiooniga rakenduse eest.

Mitme tellimuse haldamine võib olla tüütu. Kõik ettevõtted ei kasuta kulude kindlakstegemiseks samu parameetreid. Kui eri töörühmad kasutavad erinevaid rakendusi, võib olla keeruline jälgida, mille eest maksate. Arvelduse konsolideerimisega saate parema ülevaate sellest, mida teie ettevõte kasutab ja millist väärtust pilverakendused teile pakuvad.

2. Tõhusam töö

Lisaks tellimustega seotud püsikuludele vähendab liigne rakenduste hulk tööviljakust. Nagu ülesannete vahel liikumine ikka, raiskab ka eri rakenduste vahel liikumine aega ja ärritab teie töötajaid. Kaotsiläinud minutid ja tunnid kuhjuvad aja jooksul – see on aeg, mida teie töötajad saaksid kasutada tähtsamate ülesannete jaoks. Järgnevalt on toodud mõned näited, kuidas konsolideerimine tööprotsessi sujuvamaks muudab.

  • Üks ja sama rakendus vestlustele, kõnedele ja koosolekutele võimaldab töötajatel kiiresti suhtlusviiside vahel liikuda. Näiteks kui meeskonnaliikmed leiavad, et vestluses ei ole võimalik probleemi lahendada, saavad nad ühe klõpsamisega alustada koosolekut kõigi tekstvestluses osalejatega.
  • Ühe projektiga töötades võib juhtuda, et töötajad peavad mõne tunni jooksul töökaaslastega suhtlema, sama dokumendi kallal koostööd tegema ja seejärel projekti ajakava üle vaatama. Need toimingud on palju lihtsamad, kui kõik rakendused on juurdepääsetavad ühel kindlal platvormil (nt Microsoft Teamsi kaudu).
  • Kui kogu teave on ühel platvormil, ei raiska töötajad aega mitme eri rakenduse avamiseks, et otsitavat leida.

3. Tehnoloogia lihtsustamine

Pilvrakendusi on lihtsam häälestada kui kohapealseid lahendusi, kuid see ei tähenda, et nendega ei kaasneks probleeme. Keegi, tavaliselt IT-osakond, peab neid hooldama. See võib hõlmata kasutajate lisamist ja eemaldamist, kui nende rollid teie ettevõttes muutuvad, rakenduste integreerimist muude süsteemidega (nt identiteedi juurdepääsu halduslahendusega) ja tõrkeotsingut, mida töötajad tarkvaraga seoses vajavad.

Kui nad ei pea tegelema nii suure hulga rakendustega, saab IT-osakond pühendada rohkem aega suurematele algatusele, mis aitavad teie ettevõtet edendada.

Rakenduste koondamine kulude vähendamiseks

Siit leiate teavet kahe olulise kulude vähendamise meetodi kohta ning saate oma ettevõtte või asutuse tegevusi ja seisundit analüüsida, et otsustada, kas see on lihtsustamiseks ja optimeerimiseks valmis.

Lisateave

4. Juurdepääs paremale ülevaatele

Andmed on üks ettevõtte tähtsamaid varasid. Andmeanalüüsi on vaja, et mõista, kes on teie parimad kliendid, saada ülevaade müügitrendidest ja tööga seotud probleemidega kursis püsida. Kui aga klientide andmed, finantsteave ja projektide plaanimine on jaotatud mitme rakenduse vahel, võite ilma jääda olulistest teadmistest.

Inimestel on lihtsam analüüsida kogu ettevõtte andmeid ja märgata olulisi seiku, mis aitavad teil vastu võtta nutikamaid otsuseid, kui konsolideerite rakendused üheks lahenduseks või hästi integreeritud ärianalüüsitööriistade komplektiks. Näiteks kui teie meeskonnal on lihtne juurdepääs kliendiandmetele kõigis kliendi elutsükli etappides, saavad nad prognoosida vajadusi ja pakkuda paremat teenust. Müügiandmete ühendamine töötajate rakendamise andmetega võib aidata teil mõista, kuidas oma ressursse tõhusamalt kasutada. Lisaks pakuvad paljud platvormid olulisi mõõdikuid, mille põhjal saate otsekohe lühiülevaate.

5. Turvalisuse tugevdamine

Tänapäeva maailmas on iga seade, kasutajakonto ja rakendus potentsiaalne sissepääs kurjategijatele, kes soovivad varastada andmeid või muul viisil teie ettevõtet häirida. Mitme erineva teenusepakkuja rakenduste kasutamine suurendab turbemurde ohtu, kuna paljud inimesed kasutavad sama parooli mitmel eri kontol. Kui üks konto on ohus, saavad ründajad seda teavet kasutada teistele kontodele ning ka ettevõtte võrgule juurde pääsemiseks.

Saate lihtsustada turvet, kui vähendate rakenduste arvu, mida teie meeskond kasutab. Kui töötajad kasutavad mitmele rakendusele juurdepääsuks ühte kontot, saate rakendada samu turbemeetmeid kõigis nendes rakendustes. Kuna jälgitavaid rakendusi on vähem, on tõenäolisem, et saate turbeintsidentidest teateid enne, kui need teie ettevõttele reaalselt kahju teevad.

Kuidas aru saada, kas rakendusi on liiga palju?

Paljusid pilvrakendusi on lihtne leida ja kasutada. Te ei pruugi olla teadlik kõigist rakendustest, mida teie ettevõte kasutab. Ka juhul, kui olete oma ettevõttele rakenduste valimisel olnud väga sihipärane, võib siiski olla võimalusi konsolideerimiseks. Järgnevalt on toodud mõned näitajad, et teie ettevõte kasutab liiga palju eri rakendusi.

  • Osakonnad või projektipõhised meeskonnad kasutavad erinevaid rakendusi, mis täidavad sarnaseid funktsioone. Näiteks kui turundusmeeskond jagab faile Microsoft OneDrive’i kaudu, samas kui tootearendusmeeskond kasutab Boxi.
  • Töö tegemiseks peavad meeskonnaliikmed andmeid ühest süsteemist alla laadima ja teise süsteemi üles laadima. Näiteks on müügiosakonnal vaja pärast müügitehingu sooritamist importida klienditeave müügijälgimisrakendusest projektihaldusrakendusse.
  • Oluline teave on laiali jaotatud mitme eri tööriista vahel, mis sunnib töötajaid vajalikku teavet otsima mitmest eri rakendusest.
  • Ettevõtteülese nähtavuse puudumine muudab projektide, ressursside ja tulu vaheliste ühenduste loomise keeruliseks.

Pilverakendused võimaldavad teil ja teie meeskonnal töötada kõikjalt. Liiga suur rakenduste hulk võib tööviljakust ka vähendada. Turbe, tööviljakuse ja kuluhalduse täiustamiseks tutvuge terviklike lahendustega, et mõista, kas on võimalik teie meeskonna igapäevaselt kasutatavate rakenduste arvu vähendada. Saate tutvuda üksikasjalikuma analüüsiga rakenduste konsolideerimise potentsiaalse kulude kokkuhoiu kohta ja teha eneseanalüüsi, et teada saada, kas rakenduste süsteemi lihtsustamine on teie ettevõtte jaoks õige samm.

Microsoft 365 kasutamise alustamine

Juba tuttav Office ja koostööd tõhustavad tööriistad, et saaksite ajast ja asukohast olenemata rohkem tehtud.

Osta kohe
Seotud sisu
Ärinõuanded

Kuidas tausta hägustamine ja virtuaalsed taustad aitavad tähelepanu teil hoida?

Lisateave
Ärinõuanded

Meilindus kontrolli alla nelja nipi abil

Lisateave
Ärinõuanded

Professionaalne sisuloome. Suhtlusvõrgus piltide jagamine

Lisateave

Äriülevaadete ja -ideede teenust ei tohiks käsitleda maksu- ega finantsnõustamisena. Oma olukorra arutamiseks pidage nõu maksu- või finantsspetsialistiga.