Kaheksa näpunäidet mobiiltöötajaskonna edukaks juhtimiseks

Paljude jaoks pole enam üllatus, et üha rohkem inimesi eelistab kaugtööd. Kontoritöötajad on viimaste aastate jooksul asunud oma laudade tagant ümber pisut kaugematesse töökohtadesse, kus nad saavad töötada mugavamalt ja sageli tõhusamalt. See trend paistab olevat tõusuteel. Kusjuures rahvusvahelise andmekeskuse (IDC) andmetel kasvab USA mobiiltöötajate arv 2015. aasta 96,2 miljonilt 2020. aastaks ligikaudu 105,4 miljonini. IDC usub, et prognoositava perioodi lõpuks moodustavad mobiiltöötajad kogu USA tööjõust peaaegu kolmveerandi (72,3%).

Kuigi inimesed on juba mõnda aega üha mobiilsemalt töötanud, üritavad juhid alles olukorraga kohaneda ja leida häid viise selliste meeskondade juhtimiseks, mille liikmed pole mitte üksnes eri ruumides, vaid ka eri linnades, maakondades või isegi riikides. Samas on paljudes ettevõtetes kaugtöömudelit kasutatud juba aastaid ja koos tehnika tempoka arenguga on kaugtöötajatest koosnevate meeskondade juhtimine muutunud varasemast oluliselt lihtsamaks. Muidugi mängivad toimiva juhtimisviisi leidmises suurt rolli teie isiklik tööstiil, ettevõtte kultuur ja meeskonnaliikmed, ent kui te ei tea, kust alustada, või soovite ennast kurssi viia mõne uue meetodi või tehnoloogiaga, võiksite proovida järgmisi aja jooksul tõhusaks osutunud näpunäiteid.

  1. Tegelge tulemuste, mitte tööviisi kontrollimisega – kaugtöötajatel on sageli oma tööstiil. Mõni töötab kaks tundi, teeb seejärel pausi laste kooli viimiseks või muudeks toimetusteks, töötab seejärel veel neli tundi, teeb taas pausi ja teeb päeva lõpetuseks veel kaks või rohkemgi tundi tööd, mõni aga eelistab tavalisi tööaegu. Seega tasub keskenduda töö kvaliteedile, tähtaegadest kinnipidamisele ja otsuste langetamise oskusele, mitte sellele, kuidas töötaja oma tööd teeb.
  2. Edendage meeskonnatööd – töökaaslastest kaugel töötamine võib tekitada üksildase tunde, nii et võiksite juurutada projektitööd, mille raames saavad inimesed koos töötada. Nii tekib ühtsem meeskonnatunne ning meeskonnaliikmete ideedevahetusest ja tihedamast suhtlusest tõuseb tulu kogu osakonnale.
  3. Suhelge – olukorras, kus juht ei saa töötaja laua juures asju arutada ega temaga puhkeruumis koos kohvi juua, peaks ta oma meeskondadega tugevama sideme loomiseks ohjad haarama. Ülevaatlikud tööde edenemist käsitlevad kõned kord nädalas või iga kahe nädala tagant on hea võimalus eesolevate projektide ja tekkinud probleemide arutamiseks. Mõnikord on parimaks kontakti hoidmise viisiks hoopis kiirsõnumid ja meilisõnumid, mis võivad, aga ei pruugi olla tööalased. Ükskõik kuidas te asjale lähenete, olge selgesõnaline ja jääge alati iseendaks. Ilmselt on kõigi meeskonnaliikmete jaoks oluline teada, kellega nad koos töötavad.
  1. Korraldage veebikoosolekuid (videoga) – igaüks saab oma kaamera sisse lülitada ja teie võite päevakorra-, esitluse- või mõnda muud vaadet kõigiga jagada, nii et meeskonnaliikmed näevad lisaks teistele osalejatele ka esineja töölauda koos kogu asjakohase teabega.
  2. Varustage töötajad sobivate tehniliste vahenditega – hea juht seisab alati selle eest, et meeskonnal oleks olemas kõik tööks vajalikud vahendid. Kui teie meeskond eelistab kaugtööd, tuleb kasutada seda võimaldavat tehnoloogiat. Keskenduge lahenduse otsimisel sellisele tarkvarale, kus on olemas turvaline ja hõlbus failide jagamise funktsioon ning mida saab kasutada eri tüüpi seadmetes (sh süle-, laua- ja tahvelarvutites ning mobiiltelefonides), samuti peaksid töötajad saama selles tarkvaras samu dokumente korraga redigeerida. Nii on kõigi käsutuses samad tööriistad, te ei pea tegelema ühilduvusprobleemidega ja koostöö sujub paremini.
  3. Seadke selged eesmärgid – kaugtöötajad võivad ettevõtte sihtidest kaugeneda ja neil ei pruugi olla selget arusaama sellest, mis rolli nende töö suuremas plaanis mängib. Meeskonna kursilt kõrvalekaldumise vältimiseks võiksite visiooni ja eesmärke ka oma kaugtöötajatele selgitada ning neile märku anda, kui oluline on nende töö kogu ettevõtte jaoks. See innustab ka eemal viibivaid kolleege ühiste sihtide nimel pingutama ja ettevõtte edusse panustama.
  4. Kaasake ja avaldage tunnustust – koolituste ja koosviibimiste korraldamisel või hea töö eest kiitmisel pööratakse kaugtöötajatele sageli vähe tähelepanu või unustatakse nad sootuks, kuid see ei aita kuidagi luua lojaalseid suhteid. Üritage oma kaugtöötajatele tagada samad koolitusvõimalused ja tunnustage neid kvaliteetse töö eest samamoodi nagu kontoris töötavaid kolleege. Kui eemal viibivad töötajad ei saa näiteks teie ühisüritusel osaleda, kaaluge neile väikese kingituse või paari lisapuhketunni andmist. See on väike, aga kõnekas žest töötajale hea tunde tekitamiseks.
  5. Innustage töö ja eraelu tasakaalus hoidma – kaugtöötaja võib end sageli projekti kallal nokitsema unustada või jäädagi enne tööpäeva lõpetamist väikesi parandusi tegema. Sama lihtsalt võib tähelepanu kõikvõimalike koduste toimetuste, pereliikmete või koduloomade tõttu hajuda. Oluline on leida tasakaal nende kahe vahel. Selgitage uutele töötajatele, kui oluline on luua nende jaoks sobiv ajakava ja seada sisse üksnes töötamiseks ette nähtud koht. Nii saab töötaja päeva lõpus arvuti kinni panna ja täielikult muule pühenduda. See aitab tal vaimselt ümber lülituda, puhkeaega nautida ja järgmisel päeval selge pea ning värskete ideedega uuesti tööle asuda.

Ja lõpetuseks – enamikul juhtudel on eeskuju andmine parim juhtimisviis. Teie initsiatiivikas töösse suhtumine, kõiki arvestav juhtimisstiil, meeskonna jaoks alati saadaval olek ning kolleegidega sage ja selgesõnaline eri teemadel suhtlemine annab töötajatele kindluse, et nad võivad teile loota ja teid usaldada. Nii annate neile selge pildi sellest, milline peaks teie arvates olema meeskonnatöö, ja töötajad saavad teie eeskuju järgides aidata teil luua toetavat virtuaalset keskkonda, mis suurendaks mobiiltöö viljakust ja tagaks suurepärased töötulemused.

Microsoft 365 kasutamise alustamine

Juba tuttav Office ja koostööd tõhustavad tööriistad, et saaksite ajast ja asukohast olenemata rohkem tehtud.

Osta kohe
Seotud sisu
Manage my business

Nende juhtimistööriistade abil on kaugtöö haldamine lihtne

Lisateave

Äriülevaadete ja -ideede teenust ei tohiks käsitleda maksu- ega finantsnõustamisena. Oma olukorra arutamiseks pidage nõu maksu- või finantsspetsialistiga.