Maailmatasemel vastavuslahendused

Tehisintellektile tuginevad vastavus- ja riskihalduslahendused

Siit leiate lahendused, mis aitavad teil tehisintellekti toel hallata nõuetelevastavuse riske, delikaatseid andmeid korraldada ja kaitsta ning regulatiivnõuetele tõhusalt reageerida.
Andmekaitsest ja riskidest pilvkeskkonna ajastul ülevaate saamiseks on olemas uued võimalused.

Andmete kaitsmine ja korraldamine asukohast olenemata

Andmelekketõkestuse poliitikad, mis aitavad ära hoida lekkeid ja piiravad delikaatsete andmete asutusevälist jagamist, aitavad koostööd teha turvaliselt ja nõuetele vastavalt. Lisaks kaitse- ja korraldussiltide konfigureerimisele ning delikaatsete andmete ülesleidmisele saate ka ülevaate sellest, kuidas neid andmeid kasutatakse.
W screen displaying information protection capabilities in Microsoft 365
A laptop displaying Internal Risk Management tools in Microsoft 365

Kriitilise tähtsusega siseringiohtude tuvastamine ja nendega tegelemine

Tegevustest, kirjavahetusest ja muudest allikatest pärinevate signaalide korreleerimine aitab potentsiaalseid siseringiohte tuvastada, vaadata ja kahjutustada. Kui töötajad lahkuvad ettevõttest või vahetavad ametikohta nii, et sellega kaasnevad uued nõuded, saate andmetele juurdepääsu korraldamist ennetavalt jälgida ja sellega tegelda.

Lihtsustage nõuete täitmist ja vähendage riske

Riskipõhine skoor, mis tuvastab rakendatud meetmed automaatselt, võimaldab nõuetelevastavuse tõhusust jooksvalt hinnata, täiustada ja jälgida. Regulatiivsed nõuded saate viia vastavusse üldiste andmekaitse-eeskirjadega. Soovitatavad toimingud aitavad meetmeid rakendada ja testida.

A tablet displaying Compliance Manager in Microsoft 365
A computer screen displaying discovery and response features in Microsoft 365

Uurimine ja vastamine asjakohaste andmetega

E-juurdlusega seotud kirjavahetuse haldamisel on abiks tööriistad, mis võimaldavad andmevaldajate vastuseid saata ja neile reageerida ning juurdlust meeldetuletuste ja ülemustele saadetavate teadete abil eskaleerida. Saate uurida andmelekkeid ja nendega seotud kasutajategevusi ning võtta tarvitusele kahjutustamiseks vajalikud meetmed, näiteks seotud andmed kustutada.

Proovige meie vastavuslahendusi

Microsoft 365 pakub iseõppivaid vastavus- ja riskihalduslahendusi, mis aitavad teil oma andmetest ülevaadet saada ja neid kaitsta, täita eeskirjade ja standardite nõudeid ning leevendada siseringiriske. Uusimatele toodetele ja funktsioonidele juurdepääsuks registreeruge E5 Compliance’i prooviversiooni kasutajaks.

Vastavuslahenduste ressursid

Ettevõtte turvalise tuleviku kavandamine

Jagage oma meeskonnaga lahenduste ülevaadet


Vaadake rohkem Microsoft 365 võimalusi

Microsoft 365 aitab isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) nõuetele vastavuse kiiremini saavutada

Office 365 krüptimise sissejuhatus