Microsoft Graphi andmeühendus lisab laiendatavust

Workplace Analytics

Võtke kasutusele oma kõige võimsam andmekomplekt – Microsoft 365 tavatöö käigus kogunevad teadmised.

Close-up photograph of a tablet screen displaying the Workplace Analytics Explore the metrics page featuring graphs with team collaboration hours, a weekly summary, and highlights.
Dünaamiline ülevaade koostöömustritest võimaldab ettevõtetel ja asutustel kiiresti reageerida, töötajate töökeskkonda paremaks muuta ja rohkem klientidele keskenduda.

Close-up photograph of a tablet or laptop screen displaying a Workplace Analytics page with graphs and statistics showing how employees spend their time.

Ülevaated aitavad õppida, uueneda ja kohaneda

Ülevaadete põhjal on lihtsam ära tunda võimalusi äriprotsesside optimeerimiseks ja tuvastada mustreid, mis toovad edu. Uute mustrite avastamine ja nende põhjal muudatuste tegemine on pidev protsess, mille mõju ettevõtte tegevusele on nüüd mugavam mõõta.

Huvitatud ja tõhus tööjõud toob edu

Tänapäeval on olulisem kui kunagi varem tunda ära vajalikud oskused ja käitumismustrid ning neid toetada, et ettevõtet saadaks edu, inimesed saaksid teha karjääri ja esile kerkiksid uued juhid. Mõjukate suhtlusvõrgustike rajamine on ettevõtte arengule kasulik.

Illustrations with text titled How Solutions works with the steps Start a goal, Engage with participants, and Track progress. A second title, How Solutions will help participants, has a Dashboard, a Weekly Digest, and an Outlook add-in.
Close-up photograph of a tablet displaying Workplace Analytics’ metrics and graphs for various aspects of engagement, networks, and collaboration

Keskendumine klientidele ja väärtuse loomine

Suhtlusvõrgustikud toetavad uuendusmeelsust ja loovad klientide jaoks väärtust. Prognoosivad analüüsid aitavad teil tagada heade kliendisuhete säilimist ja suunata kliendid teie ettevõtet teistelegi reklaamima.

Laiendatav platvorm pakub rohkem võimalusi

Andke oma arendajate käsutusse Microsoft Azure’i tehisintellektil põhinevad tööriistad ja teenused ning ulatuslik juurdepääs Microsoft 365 andmekogumitele, säilitades samas vastavuse andmekorralduse, turvalisuse ja nõusoleku nõudmise standarditele.

Close-up photograph of a tablet displaying a Data Access Request screen in the Microsoft 365 admin center
Close-up photograph of a tablet displaying System defaults and Privacy settings on the Admin settings page under MyAnalytics Settings.

Usaldusväärne Microsoft 365 turve aitab tagada andmete turvalisust ja privaatsust

Kontroll teie andmete üle on teie enda kätes. Meie aitame andmeid kaitsta. Usaldusväärne pilvturvalisus ja privaatsuskaitse aitavad asutustel täita valdkonna eeskirjade ja kohalike seadustega sätestatud nõudeid.


Workplace Analyticsi kasutamine igapäevatöö tõhustamiseks

Chesapeake Energy logo
Hershey’s logo
Unilever logo
Vodafone logo
AB InBev logo
Johnson & Johnson logo

Rohkem võimalusi

Harvard Business Review logo

Kiirendage üleminekut

Siit saate teada, kuidas inimestega seotud analüüsiteenused aitavad teil muuta protsesse, töökultuuri ja strateegiat.

Tänapäevase koosolekukultuuri 30 miljoni dollari suurune varjatud kulu.

Külastage Microsoft Workplace Insightsi keskust

Meie uusimad teedrajavat juhtimist käsitlevad mõtted annavad aimu, kuidas andmed aitavad inimestel ja organisatsioonidel nutikamalt töötada.

Töörühmad toovad edu

Andke oma töörühmade käsutusse kõik vajalik selleks, et inimesed saaksid tõhusalt koostööd teha, oleksid ise oma aja peremehed ning leiaksid töö ja eraelu vahel õige tasakaalu.

Lisateave meie toodete kohta

Lisateave meie toodete kohta

Microsoft Workplace Analytics

Ärge ignoreerige oma kõige võimsamat andmekomplekti. Microsoft 365 pakub teile oma igapäevatööst täpset ülevaadet.

Microsoft MyAnalytics

Kas otsite teavet selle kohta, kuidas mõõta isiklikku tööviljakust? MyAnalyticsi abil saate töötada nutikamalt.