Illustration of a computer with various icons representing data and security floating around it in circles with connecting lines.

Töötrendi indeks

Tööviiside arengu mõõtmine sedamööda, kuidas maailm me ümber muutub.

Illustration of several shapes that are meant to represent a report and data

Meie uurimistöö

Kuna tööviisid muutuvad kiiresti, eriti COVID-19 puhangu keskel, püüame mõista, kuidas tootlikkust tõsta, nii et saaksime ja meie kliendid saaksid õppida ja tulevikku kavandada.

 

Oleme analüüsinud miljardeid signaale koosolekutelt, meilisõnumitest ja vestlustest, et tuvastada mustreid ja trende ning kaitsta samal ajal isiklikke ja asutuse andmeid. Koos küsitluste ja intervjuudega, mis on läbi viidud töötajatega üle kogu maailma annavad need andmed ülevaate sellest, kuidas tööviljakus erineb sektorite ja regioonide vahel, kaugtöö, tehisintellekti, töötajate kaasamise, töö- ja eraelu tasakaalu jpm poolest.

Kaugtöö trendiaruanne: koosolekud

Siit leiate teavet selle kohta, kuidas globaalsed koosolekuharjumused muutuvad maailma suurimas kodust töötamise olukorras.

A parent seated at the kitchen island watching two children decorating cookies and having a video call with four people on a laptop.

Mis on Microsoft Graph?

Kuna maailm töötab Microsoft 365, kasutab Bingi otsingut ja loob ühendusi LinkedIni abil, loob see miljardeid signaale (nt meilisõnumeid, koosolekuid, otsinguid ja postitusi). Need signaalid moodustavad Microsoft Graphi, mis on üks maailma suurimatest inimsuhete graafikutest. Nende andmete trendid annavad ainulaadse ülevaate kogu maailma tööviljakuse mustritest.

Illustration of two clouds, a sphere representing the world, two devices, and lines representing data traveling from one place to another.
A person seated at the kitchen table having breakfast while working on a laptop.

Töötrendi indeksi priivaatsusmeetod

Microsoft võtab privaatsust tõsiselt. Enne aruannete koostamist eemaldame andmetest kogu isikliku ja ettevõtet identifitseeriva teabe (nt ettevõtte nime). Me ei kasuta kunagi kliendisisu (nt meilisõnumis, vestluses, dokumendis või koosolekul olevat teavet) aruannete koostamiseks. Meie eesmärk on leida ja jagada üldisi töökeskkonna suundumusi Microsoft Graphi koondatud andmete põhjal.

Microsoft 365

Microsoft 365, kogu maailma tööviljakuse pilvkeskkond, ühendab endas võimsad pilveteenused, seadmete halduse ja täiustatud turbefunktsioonid. Seda kasutatakse kõigi suurustega asutustes peaaegu igas valdkonnas üle kogu maailma.