Vision hero

Kuidas muuta tööelu elavaks?

Inimesed pole ühemõõtmelised tootmismasinad. Me oleme kordumatud, keerukad ja täis elu – ning töölkäimine seda ei muuda. On aeg luua töötajatele uued võimalused ja kujundada töökultuur, mis arvestab meie kõigi eripäradega ning aitab inimestel ja meeskondadel anda endast parimat.

Saage tuttavaks – Microsoft Viva

Microsoft Viva on töötamisvõimaluste platvorm, mis aitab teil luua töökeskkonna, mille keskmes on inimesed, ning saavutada selle abil paremaid äritulemusi.

vision empower

Inimeste ja meeskondade toetamine

Töökultuuri ja suhtluse edendamine

Microsoft Viva töösuhtluskeskkond aitab luua sidemeid, tagada ühtsust ja inspireerida igaüht andma endast parimat.

Tasakaal tööviljakuse ja isikliku heaolu vahel

Microsoft Viva ülevaated aitavad luua töökultuuri, kus inimesed saavad anda endast maksimumi ning ettevõtted saavutavad edu.

Teadmiste ja oskusteabe rakendamine

Microsoft Viva teemad aitavad pakkuda inimestele vajalikke teadmisi ja oskusteavet rakendustes, mida nad iga päev kasutavad.

Kiirem oskuste omandamine ja areng

Microsoft Viva õppekeskus aitab muuta õppimise ja isikliku arengu töötamise loomulikuks osaks.

Mis edasi?

Uurige lisateavet Microsoft Viva kohta ning vaadake, kuidas aitab see suurendada tööviljakust ja kaasatust.

Ettevõttel läheb paremini, kui inimesed saavad anda endast parima

94% töötajaid ütleb, et nad jääksid ettevõttesse kauemaks, kui seal investeeritaks nende õppimisse ja arengusse.1

Hästi korraldatud teabe leidmise tööriistad suurendavad töötajate igapäevast tulemuslikkust 11–14%.2

Hästi kaasatud töötajatega organisatsioonid teenivad 21% suuremat kasumit.3

A person smiling and looking down at a laptop.

Tutvuge äritulemustega seotud töötajakogemusstrateegiatega

Lugege Microsofti tellitud ja ettevõtte The Josh Bersin Company läbi viidud uuringu „Employee Experience: The Definitive Guide, Summer 2021 edition“ peamisi tulemusi, et saada teada, millised strateegiad ja kavad on tegelikult korrelatsioonis ettevõtete, inimeste ning uuendustega.

[noalt]

Image_Divider

Lisateave Microsoft Viva kohta

Uurige põhjalikumalt, kuidas töötavad koos Microsoft Viva integreeritud tööriistad ja teenused, et aidata inimestel ja meeskondadel anda endast parim.

Paremad tulemused Microsoft 365 abil

Tehisintelligentsed rakendused ja keskkonnad, integreeritud pilvteenused ja sisseehitatud turbelahendused aitavad inimestel ühenduses püsida ja viljakamalt töötada.

Töötamisvõimaluste ümberkujundamine Microsoft Viva abil

Uurige, miks on uus andmetel ja ülevaadetel põhinev töötamisvõimaluste platvorm praegu olulisem kui kunagi varem.

EXP juhtum

Eelmine aasta näitas, et digitaalsest töökeskkonnast on saamas ettevõtte töötajate jaoks igapäevane töökoht.