Two people stand in front of a large touchscreen desktop monitor. One person holds a mobile device while the other touches the screen on the monitor.

Kaitske oma aega ja andke meeskonna käsutusse võimsad töövahendid

Identiteediteenuste ja tehisintellektipõhiste uuenduste abil saate tagada turvalise ning tõhusa töö kõikjal ning iga seadme kaudu.

Gartneri Magic Quadranti põhjal on Microsoft ühtse lõpp-punktihalduse tööriistade valdkonna liider

Gartner nimetas Microsofti 2020. aastal Magic Quadranti meetodile tuginedes ühtse lõpp-punktihalduse turu liidriks, kiites meie terviklikku visiooni ning ühtset lõpp-punktihalduse lahendust.

Gartner logo

Microsoft Enterprise Mobility + Security (EMS) on tehisintellektipõhine mobiilsideseadmete halduse ja turbe platvorm. See aitab kaitsta teie ettevõtet ning pakub töötajatele uusi ja paindlikke töötamisvõimalusi.


Kõikehõlmav turve EMS-i abil

Saate tagada mobiiltöötajaskonna parema kaitse, tuvastades ohud ja reageerides neile. EMS ja selle tooted täiendavad Windows 10 ja Microsoft 365 turbefunktsioone ning laiendavad nende haaret, tagades kaitse ka kõigis neis keskkondades, mida ei paku Microsoft.

Azure Active Directory

Kõige usaldusväärsem identiteedi- ja juurdepääsuhalduse lahendus turul – aitab kaitsta kasutajate identimisteavet ning luua inimestel turvalise ühenduse vajalike rakendustega.

Microsoft Endpoint Configuration Manager

Süsteemihaldustarkvara pilvepõhise teabega kohapealsete arvutite, serverite ja mobiilsideseadmete haldamiseks.

Microsoft Intune

Pilvepõhine ühtne lõpp-punktihaldus, juurdepääsuhaldus ja andmekaitse.

Azure’i teabekaitse

Pilvepõhine andmete liigitamine, jälgimine, kaitse ja krüptimine.

Microsoft Cloud App Security

Pilvkeskkonna juurdepääsuturbe vahendusteenus, mis hõlmab tuvastust, käitumis- ja riskianalüüsi, andmekaitset ning ohutõrjet.

Microsofti täiustatud ohuanalüüs

Kohapealne platvorm, mis kaitseb keerukate suunatud küberrünnete ja siseohtude eest.

Microsoft Defender for Identity

Pilvepõhine lahendus, mis aitab teie asutuse identiteete kaitsta mitmesuguste täpsemate sihitud küberrünnete eest.

Microsofti turbeskooriteenus

Microsoft 365 ja Azure pakuvad tehisintellektile tuginevaid ülevaateid ja juhiseid, mis aitavad parandada teie turbeolukorda.

EMS on Microsoft 365 üks tähtsamaid komponente