Üleminek teenuselt Active Directory Federation Services (AD FS)

Pilvepõhise identiteedi- ja juurdepääsuhalduse abil saate lihtsustada taristut ning vähendada kulusid, turvalisust ja skaleeritavust, migreerides Azure Active Directorysse (Azure AD).

Asutuse kaitsmine Azure AD abil

Miks minna AD FS-ilt üle Azure AD-le?

Tagage turvalisus

Kaitske oma keskkonda tehisintelligentse turvalisusega. Ressurssidele juurdepääsu võimaldamiseks kasutage tugevat autentimist ja reaalajas, riskipõhiseid kohandatavaid juurdepääsupoliitikaid.

Parem tööviljakus

Saate suurendada tööviljakust tänu kõigi oma ressursside, pilverakenduste ja kohapealsete rakenduste sujuvale juurdepääsule ja lihtsale sisselogimisvõimalusele.

Madalamad IT-kulud

Saate vähendada AD FS-i keskkonna haldamise ja hooldamisega seotud tegevuskulusid. Identiteedihalduse pilve viimisega saate tõhustada IT-spetsialistide tööd ja säilitada vastupidavuse.

Mis on Azure AD?

Azure AD on terviklik identiteedi- ja juurdepääsuhalduse lahendus koos integreeritud turvalisusega. Andke oma töötajatele üks ainus identiteet, mille abil nad pääsevad juurde kõigile rakendustele ja saavad teha koostööd kõikjalt.

A person using Azure AD on a tablet connected to a desktop monitor at their desk.

AD FS-i ja Azure AD võrdlus

Toote omadus
Not applicable

AD FS-i funktsionaalsus

Azure AD funktsionaalsus

Not applicable

SSO

SSO

included
included

Alternatiivne ID

Alternatiivne ID

included
included

OATH-i riistvaraload

OATH-i riistvaraload

included
included

Pärandautentimise blokeerimine

Pärandautentimise blokeerimine

included
included

Identiteedikaitse

Identiteedikaitse

not included
included

Identiteedikorraldus

Identiteedikorraldus

not included
included

Rakenduse ettevalmistamine

Rakenduse ettevalmistamine

not included
included

Jõurünne ja DDoS-i leevendus

Jõurünne ja DDoS-i leevendus

not included
included

Kohapealsete katkestuste leevendamine

Kohapealsete katkestuste leevendamine

not included
included

Tingimusjuurdepääs

Tingimusjuurdepääs

not included
included

99,99% tööajaga

99,99% tööajaga

not included
included

Turvaline ja tõhus migreerimine pilveteenusesse

Identiteetide haldamine pilveteenuse kaudu

Kohapealsete ja pilvkataloogide sünkroonimisel saate kasutajatele pakkuda ühtset identiteeti ressurssidele sujuvalt juurde pääsemiseks.

Üleminek liitautentimiselt pilvautentimisele

Võttes kasutusele pilvautentimise, saate rakendada tehisintelligentseid riskipõhiseid juurdepääsupoliitikaid koos tingimusjuurdepääsu ja identiteedikaitsega.

Rakenduse autentimise migreerimine pilvteenusesse

Saate turvata ja hallata kõiki rakendusi ühelt juhtpaneelilt, migreerides rakenduse autentimise ja autoriseerimise AD FS-ist Azure AD-sse.

Lugege lugusid nendest, kes on juba Azure AD kasutusele võtnud

„Azure AD-ga pilve kolimine on meie töötajatele ja IT-osakonnale kasu toonud. Meie IT-osakond on vabastanud rohkem ressursse nüüd, kui ta ei pea enam kohapealset serverit või AD FS-i hooldama.“

Mitsui & Co.
Mitsui & Co.

Azure AD-sse migreerimise alustamine

A person using a laptop and desktop monitor.

Juhendid

Saate vaadata läbi dokumentatsiooni, lahenduse juhendid ja õpetused, et migreerida rakenduse ja kasutaja autentimise AD FS-ist Azure AD-sse.

A person on a Teams video call on a laptop.

Rakenduse migreerimise juhised

Tutvuge rakenduste AD FS-ist Azure AD-sse migreerimise heade tavadega.

A person smiling sitting at their desk.

Pilvautentimise juhised

Leidke sobiv pilveautentimise meetod ja migreerige liitautentimisest.

Vaadake rohkem migreerimisressursse

Võtke kasutusele need tööriistad ja võimalused, mis aitavad teil migreerida AD FS-ist Azure AD-sse.

Azure AD Connect Health

Hankige võimas jälgimine ja ülevaated oma AD FS-i keskkonda ja uurige, kas olete valmis Azure AD-le täiendama.

Rakenduse AD FS-i tegevusaruanne

Saate kiiresti tuvastada, millised AD FS-i rakendused on täiendamiseks valmis, ja uurida, kuidas konfigureerida rakendusi Azure AD-sse migreerimiseks.

Etapiviisiline pilvautentimine

Saate migreerida kasutaja autentimisviisi AD FS-ist pilvautentimisse etapiviisiliselt ja reguleeritult.