Rühma- ja kasutajahaldus

Azure Active Directory (Azure AD) abil saate tõhusalt hallata kasutajate identiteete ja rühmi.

Mis on kasutaja- ja rühmahaldus?

Kasutajate ja rühmade haldamine on identiteedi- ja juurdepääsuhalduse seisukohalt väga oluline. Kasutaja- ja rühmajaldus hõlmab põhiliselt identiteedide loomist ja värskendamist ning reeglite kehtestamist ressurssidele, millele iga kasutajaidentiteet juurde pääseb. See hõlmab ka kasutajarühmade määramist rühmadele tõhusaks haldamiseks.

Kasutajate ja rühmade haldamine teenuses Azure AD

Selle seitsmeosalise Microsofti Learn mooduli abil saate tutvuda Azure AD kasutaja- ja rühmahaldamise funktsioonidega.

Kasutaja- ja rühmahaldus teenuses Azure AD

Azure AD pakub IT-administraatoritele kasutajahalduse teenuseid (sh litsentside määramine, õiguste delegeerimine ja rakendustele juurdepääsu määramine).

Peamised kasutaja- ja rühmahalduse ülesanded

Lugege teavet kasutaja identiteedihaldustoimingute vahelise seose kohta rühmade, litsentside, juurutatud ettevõtte rakenduste ja administraatorirollide osas.

Rühmapõhine litsentsimine

Saate määrata rühmatasemel Microsofti teenuse litsentsimise suuremahuliseks haldamiseks ja automatiseerimiseks, mis põhineb organisatsiooni muudatustel.

Rakendusehaldus ja ressurssidele juurdepääs

Rühmade abil saate tõhusamalt hallata juurdepääsu pilvepõhistele rakendustele, asutusesisestele rakendustele ja ressurssidele (nt SharePointi saidi liikmekuuluvus).

Dünaamiliste rühmade määramine

Saate automatiseerida juurdepääsu nõuetelevastavuse kohandatud valmisreeglite abil, mis määratlevad rühma liikmelisuse kasutaja atribuutide (nt tööfunktsiooni) alusel.

Tutvuge põhjalikult Azure AD kasutajahaldusega

Lisaressursid

Juhendid

Vaadake üksikasjalikke juhiseid kasutajaidentiteetide lisamiseks, värskendamiseks ja eemaldamiseks teenusest Azure AD.

Õpetused

Siit leiate teavet selle kohta, kuidas kasutajaid nende identiteediatribuutide põhjal automaatselt rühmadesse lisada.

Kiirhäälestused

Saate alustada litsentside määramist kasutajatele ja rühmadele.

Azure AD on teie identiteedi meetmetasand pilves. Saate hallata kasutaja ja rühma juurdepääsu tarkvarateenuste (SaaS) rakendustele, kohandatud rakendustele ja kohapealsetele rakendustele.