Potentsiaalsete riskide tuvastamine

Uurige kogu keskkonna (nii pilvepõhise kui ka näiteks hübriidkeskkonna) teateid ja reageerige neile.

Mis on Azure AD aruanded?

Azure Active Directory (Azure AD) aruanded annavad ülevaate teie keskkonna tegevusest, et saaksite määratleda, kuidas teie rakendusi ja teenuseid kasutatakse, tuvastada võimalikke riske ja teha tõrkeotsingut.

Mis on Azure AD järelevalve?

Saate marsruutida Azure AD tegevuste logid erinevatesse lõpp-punktidesse, seejärel säilitada need pikaajaliseks kasutamiseks või integreerida need muude turbeteabe ja -sündmuste halduse (SIEM) tööriistadega.

Aruanded ja järelevalve Azure AD-s

Saate hankida põhjaliku ülevaate Azure AD tegevusest oma keskkonnas (sh sisselogimissündmused, auditisündmused ja kataloogiga seotud muudatused).

Aruandluse ja järelevalve juurutamise kavandamine

Teie Azure AD aruandlus- ja järelevalvelahendus sõltub teie õiguslikest, turbe-, käitamisnõuetest ning olemasolevast keskkonnast ja protsessidest.

Aruannete kasutamise alustamine

Järgige aruannete juurutamise põhjalikke juhendeid, alustades sellest, kuidas hallata Azure AD-s passiivseid kasutajaid.

Järelevalve kasutamise alustamine

Uurige meie järelevalve juhendit logide analüüsimiseks Azure‘i järelevalve abil.

Tutvuge põhjalikult Azure AD aruannete ja järelevalvega.

Täiendavad aruanded ja järelevalve ressursid

Mõisted

Hankige ülevaade Azure AD funktsioonide mõistetest.

Kiirhäälestused

Alustage kohe.

Õpetused

Lugege Azure AD funktsioonide juurutamise kohta.