A person smiling holding a tablet.

Forrester Wave™ nimetas Microsofti turbeteenused parimaks seitsmes kategoorias

Keerukuse vähendamine Microsofti turbelahenduste abil, mille Forrester on jaganud seitsmesse kategooriasse

Ohtude vältimine integreeritud ja automatiseeritud kaitsega

Saate oma ettevõtet kaitsta turbeteabe- ja sündmusehalduse (SIEM) ning laiendatud tuvastamise ja kahjutustamise (XDR) abil.

Rakenduste ja ressursside turvaliseks muutmine pilvkeskkondades

Saate tagada kogu oma pilvevara täieliku nähtavuse ja tervikliku kaitse kõigi koormuste ulatuses.

Delikaatsete andmete kaitsmine ja haldamine

Kaitse- ja säilitussiltide konfigureerimise abil saate kaitsta pilves asuvaid, rakenduste ja lõpp-punktide andmeid.

1. Forrester Wave™: Turbeanalüüsi platvormid, 4. kv, 2020, Joseph Blankenship, Claire O'Malley, detsember 2020.
2. Forrester Wave™: ettevõtte tuvastamine ja reageerimine, 1. kv, 2020, Josh Zelonis, Joseph Blankenship, Matthew Flug, Peggy Dostie, märts 2020.
3. Forrester Wave™: suurettevõtte meiliturve, 2. kv, 2021. Joseph Blankenship, Claire O'Malley, mai 2021.
4. Forrester Wave™: lõpp-punkti turbetarkvara teenusena, 2. kv, 2021. Chris Sherman, Merritt Maxim, Allie Mellen, Shannon Fish, Peggy Dostie, mai 2021.
5. Forrester Wave™: ühtne lõpp-punkti haldus, 4. kv, 2019. Andrew Hewitt, november 2019.
6. Forrester Wave™: struktureerimata andmeturbeplatvormid, 2. kv, 2021. Heidi Shey, mai 2021.
7. Forrester Wave™: pilvkeskkonna turbelüüsid, 2. kv, 2021. aasta. Andras Cser, mai 2021.