Microsoft Priva

Privaatsushalduse lahendus, mis tuvastab ennetavalt privaatsusriske ja kaitseb teid nende eest, annab töötajatele vahendid nutikate andmekäitlusotsuste langetamiseks ning aitab automatiseerida ja hallata mastaabis andmesubjektide taotlusi.

Isikuandmete kaitsmine ja tugeva privaatsusega töökoha loomine

Kriitilise tähtsusega privaatsusriskide ja konfliktide tuvastamine

Saate ülevaate oma isikuandmetest ja nendega seotud privaatsusriskidest, mis tulenevad liigsest eksponeeritusest, liigkogumisest ja automaatse andmetuvastusega edastamisest, kasutajate vastendusanalüüsi ja korrelatsioonisignaalid.

Privaatsustoimingute ja andmesubjektide õiguste rakendamise taotlustele vastamise automatiseerimine

Saate tõhusalt leevendada privaatsusriske automatiseeritud poliitikate, sisseehitatud riskituvastuse ja kahjutustamise ning koostöövoogude abil ning automatiseerida ja hallata andmesubjektide õiguste rakendamise taotlusi mastaabis.

Töötajatele nutikate andmekäitlusotsuste langetamiseks vahendite andmine

Edendage ennetavat privaatsuskultuuri, suurendades teadlikkust privaatsusega seotud intsidentidest ja riskidest, ilma et see pärsiks töötajate tööviljakust.

Microsoft Priva olulised funktsioonid

Privaatsusriskide tuvastamine

Saate ülevaate ettevõtte privaatsuse seisukorrast, sealhulgas isikuandmetest ja nende olekust ning seonduvate privaatsusriskide trendidest, mis tulenevad isikuandmete edastamisest, liigsest eksponeeritusest ja liigkogumisest.

The Microsoft Priva dashboard in Microsoft 365 compliance center.

Microsoft Priva lepingud ja hinnakiri

Microsoft Priva funktsioonidele pääseb juurde kahe mooduli kaudu. Privaatsusriskihalduse moodul annab juurdepääsu isikuandmete edastusest, ülekasutusest ja liigkogumisest põhjustatud riskide haldusele. Andmesubjektide õiguste taotluste moodul võimaldab luua ja hallata andmesubjektide õiguste taotluseid.

Priva privaatsusriskihaldus

uus hind 4,20 € kasutaja kohta kuus
Hind ei sisalda käibemaksu.

(aastatellimus, pikendatakse automaatselt)

Priva privaatsusriskihalduse litsentsinimi on Privaatsushaldus – risk. Teenus võimaldab teil teha järgmist.

 

• Saada ülevaade oma Microsoft 365 keskkonnas (Exchange Online, SharePoint, OneDrive for Business ja Microsoft Teams) olevatest isikuandmetest ning nendega seotud privaatsusriskidest.

 

• Kasutada privaatsuspoliitika vaikemalle (sh andmete minimeerimine, andmete ülekasutus ja andmeedastused) või kohandada neid vastavalt oma organisatsiooni vajadustele.

 

• Saada kahjutustamistoimingute soovitusi, et ennetavalt leevendada privaatsusriske.

 

• Suhelda kontoritöökomplekti abil teabetöötajatega ja muuta käitumisharjumusi.

 

Priva privaatsusriskihaldus on lisandmoodulina saadaval nõuetele vastavatele Microsoft 365 ja Office 365 klientidele. Lisateave.

 

Saate proovida Priva privaatsusriskihaldust 90 päeva tasuta.

Priva andmesubjektide õiguste taotlused (1)

uus hind 169,20 € kasutajat aastas
Hind ei sisalda käibemaksu.

Priva andmesubjekti õiguste taotluste litsentsinimi on privaatsushaldus – andmesubjekti õiguste taotlus (1). Teenus võimaldab teil teha järgmist.

 

• Automatiseerida vastus andmesubjekti õiguste rakendamise taotlustele ja hallata neid mastaabis.

 

• Kasutada Microsoft Power Automate’i malle olemasolevate äriprotsessidega (vajab Power Automate’i jaoks sobivat litsentsi).

 

• Kasutada API-dele programmilist juurdepääsu.

 

• Teha Teamsi kaudu teiste huvirühmadega turvaliselt koostööd (vajab Teamsi jaoks sobivat litsentsi).
 

Priva andmesubjektide õiguste taotlused on lisandmoodulina saadaval nõuetele vastavatele Microsoft 365 ja Office 365 klientidele. Lisateave.

 

Saate Priva andmesubjektide õiguste taotluseid tasuta proovida kuni 90 päeva või luua kuni 50 andmesubjekti õiguste rakendamise taotlust (olenevalt sellest, kumb piirang täitub varem).

Mida räägivad meie kliendid?

Novartis logo

Microsoft Priva aitab meil tuvastada ja ennetada kriitilisi privaatsusriske, mis võivad tekkida privaatsete andmete piiriülesel edastamisel ja jagamisel. Anname oma töötajatele vahendid, et nad saaksid riske ise leevendada. See vabastab meie IT-ressursse, et nad saaksid keskenduda pakilisematele, kõrgema tasemega riskidele.

Beni Gelzer, andmete privaatsuskaitse juht (Šveits), Novartis

Ressursid

Microsoft Priva ajaveeb

Lugege uusimaid teadaandeid Microsoft Priva kohta.

Microsoft Mechanicsi video

Lisateavet Microsoft Priva funktsioonide kohta leiate sellest videost.

Tehniline dokumentatsioon

Siit saate teada, kuidas Microsoft Priva häälestada ja kasutada.

Microsoft Priva

Saate kaitsta isikuandmeid ja luua ja tugeva privaatsusega töökoha.